Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Systémy riadenia kvality - poradenstvo(123 záznamov)

51 - 75 z celkom 123 výsledkov
Odporúčame vám
Zriaďovanie nových gastronomických prevádzok - optimalizácia a technická štúdia dispozičného riešenia projektov nových alebo fungujúcich prevádzok, krízový manažment, odborné audity.
Analýza životného prostredia, sanácia a rekultivácia životného prostredia - pôda, voda, vzduch. Projektovanie a realizácia odpadových zariadení. Geodézia, inžinierska geológia a priemyselná ekológia.
Služby pre certifikáciu ISO, environmentálneho manažmentu, BRC, certifikácia pre zdravotnícke zariadenia, manažment rizík, IFS Logistika, EFQM, bezpečnostný manažment a dodávateľské audity.
Poradenstvo, audity, školenia, konzultácie a certifikácie v oblasti manažérskych systémov (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 22301...), ochrany osobných údajov a business kontinuity.
Certifikačné služby v oblasti manažérskych systémov pre kvalitu, životné prostredie. Meranie a objektivizácia hluku v životnom prostredí. Školiace služby, organizovanie školení o BOZP.
Preventívne a ochranné služby vykonávané bezpečnostnotechnickou službou, pracovná zdravotná služba. Predaj hasiacich prístrojov a rozvodov požiarnej vody - CO2 snehové, práškové, vodné, vzduchopenové.
Založenie spoločnosti, investície, outsoursing a integrácia, personálne poradenstvo, procesy a kvalita, dane a účtovníctvo.
Audit, certifikácia, ISO 9001, SMJ, QMS, ISO 14001, EMS, životné prostredie, OHSAS 18001, školenie, interné audity.
Príprava spoločnosti na certifikáciu u vybranej zahraničnej alebo domácej certifikačnej spoločnosti, vzdelávanie pracovníkov na rôznych úrovniach organizácie, poradenstvo pri budovaní systému kvality.
Príprava certifikačného systému normy ISO 9001, outsorcing, semináre, podpora riadenia projektov.
Certifikačný orgán akreditovaný SNAS. Certifikácia systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001.
Poradenstvo pri budovaní systému kvality, školenia a kurzy v oblasti manažérstva kvality, environmentálneho manažmentu, manažmentu BOZP. Firemné prezentácie, grafické práce, vizitky, logá, pečiatky.
Vytváranie pridanej hodnoty pre klientov oceňovaním, zvyšovaním a certifikáciou ich bezpečnosti a výkonnosti, kontrola a certifikácia v oblasti systémov manažérstva, personálu a systémov riadenia.
Poradenstvo v segmente informačných technológií, optimalizácie podnikových, samosprávnych a organizačných štruktúr, procesov a budovaní systémov manažérstva.
Poradenstvo pri budovaní systémov manažérstva kvality. Predaj meracej a regulačnej techniky - etalóny, meradlá tlaku a elektrických veličín. Kalibrácia meradiel, medzilaboratórne porovnania.
Podnikateľské a manažérske poradenstvo pre firmy. Vedenie projektov pre zvyšovanie výkonnosti. Podpora zavádzania a oživovania procesného riadenia spoločnosti.
Tvorba medzinárodných noriem kvality ISO a CEN. Audit, školenia, poradenstvo, certifikácia, rekvalifikácia.
Verejné obstarávanie, vzdelávanie, poradenstvo, procesný audit obstarávania, systémy riadenia kvality verejného a súkromného obstarávania, príprava a kontrola ponúk.
EMARK je kompetenčné, implementačné a vzdelávacie centrum, zamerané výhradne na nástroje Qlik - Qlik Sense, QlikView, aj súvisiace nástroje pre reporting, planning, web analytics, mapping, Big Data.
Konzultačné a poradenské služby v oblasti zavádzania systémov manažérstva kvality.
Certifikačné audity manažérskych systémov riadenia, systému riadenia akosti a environmentálneho manažérskeho systému riadenia.
Inšpekcia, uvádzanie výrobkov na trh, lektorská činnosť, plány HACCP a prevádzkové poriadky, ekonomické a právne poradenstvo.
Školenia informačnej bezpečnosti. Príprava na ISO certifikáciu, informačná bezpečnosť. Služby pre systém manažérstva kvality.
Príprava na certifikáciu kvality výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok, environmentu, dodávateľov pre automobilový priemysel, bezpečnosti informácií, potravín, ochrany zdravia pri práci.
Certifikácia systémov manažérstva, predovšetkým certifikácia QMS, EMS, SMBOZP, poradenstvo v oblasti systémov riadenia kvality.