Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Systémy riadenia kvality - poradenstvo(123 záznamov)

51 - 75 z celkom 123 výsledkov
Odporúčame vám
Preventívne a ochranné služby vykonávané bezpečnostnotechnickou službou, pracovná zdravotná služba. Predaj hasiacich prístrojov a rozvodov požiarnej vody - CO2 snehové, práškové, vodné, vzduchopenové.
Založenie spoločnosti, investície, outsoursing a integrácia, personálne poradenstvo, procesy a kvalita, dane a účtovníctvo.
Audit, certifikácia, ISO 9001, SMJ, QMS, ISO 14001, EMS, životné prostredie, OHSAS 18001, školenie, interné audity.
Príprava spoločnosti na certifikáciu u vybranej zahraničnej alebo domácej certifikačnej spoločnosti, vzdelávanie pracovníkov na rôznych úrovniach organizácie, poradenstvo pri budovaní systému kvality.
Príprava certifikačného systému normy ISO 9001, outsorcing, semináre, podpora riadenia projektov.
Certifikačný orgán akreditovaný SNAS. Certifikácia systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001.
Poradenstvo pri budovaní systému kvality, školenia a kurzy v oblasti manažérstva kvality, environmentálneho manažmentu, manažmentu BOZP. Firemné prezentácie, grafické práce, vizitky, logá, pečiatky.
Vytváranie pridanej hodnoty pre klientov oceňovaním, zvyšovaním a certifikáciou ich bezpečnosti a výkonnosti, kontrola a certifikácia v oblasti systémov manažérstva, personálu a systémov riadenia.
Poradenstvo v segmente informačných technológií, optimalizácie podnikových, samosprávnych a organizačných štruktúr, procesov a budovaní systémov manažérstva.
Poradenstvo pri budovaní systémov manažérstva kvality. Predaj meracej a regulačnej techniky - etalóny, meradlá tlaku a elektrických veličín. Kalibrácia meradiel, medzilaboratórne porovnania.
Podnikateľské a manažérske poradenstvo pre firmy. Vedenie projektov pre zvyšovanie výkonnosti. Podpora zavádzania a oživovania procesného riadenia spoločnosti.
Tvorba medzinárodných noriem kvality ISO a CEN. Audit, školenia, poradenstvo, certifikácia, rekvalifikácia.
Verejné obstarávanie, vzdelávanie, poradenstvo, procesný audit obstarávania, systémy riadenia kvality verejného a súkromného obstarávania, príprava a kontrola ponúk.
EMARK je kompetenčné, implementačné a vzdelávacie centrum, zamerané výhradne na nástroje Qlik - Qlik Sense, QlikView, aj súvisiace nástroje pre reporting, planning, web analytics, mapping, Big Data.
Konzultačné a poradenské služby v oblasti zavádzania systémov manažérstva kvality.
Sprostredkovanie plánovania a obstarávania tovarov a služieb. Tvorba systému na spracovanie a riadenie verejných obstarávaní.
Certifikačné audity manažérskych systémov riadenia, systému riadenia akosti a environmentálneho manažérskeho systému riadenia.
Inšpekcia, uvádzanie výrobkov na trh, lektorská činnosť, plány HACCP a prevádzkové poriadky, ekonomické a právne poradenstvo.
Školenia informačnej bezpečnosti. Príprava na ISO certifikáciu, informačná bezpečnosť. Služby pre systém manažérstva kvality.
Príprava na certifikáciu kvality výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok, environmentu, dodávateľov pre automobilový priemysel, bezpečnosti informácií, potravín, ochrany zdravia pri práci.
Certifikácia systémov manažérstva, predovšetkým certifikácia QMS, EMS, SMBOZP, poradenstvo v oblasti systémov riadenia kvality.
Vykonávanie certifikácie v oblasti systémov manažérstva a personálu podľa medzinárodných noriem a pravidiel, poradenstvo v oblasti systému riadenia kvality.
Certifikácia systémov manažérstva kvality - ISO 9001, environmentu - ISO 14001, BOZP OHSAS – 18001, hygienickej nezávadnosti potravín - HACCP, pozastavenie platnosti certifikátu.
Medzinárodné systémy riadenia - riadenie kvality, environmentu, rizík BOZP a bezpečnosti potravín.
Certifikácia tlakových, jadrových, zdvíhacích, strojných a elektrických zariadení, zvláštneho procesu zvárania, pevných palív a pevných biopalív. Školenia manažérstva riadenia systémov kvality.