Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
1 - 25 z celkom 418 výsledkov
Odporúčame vám
Príprava zmlúv, zastupovanie v súdnych konaniach, zakladanie obchodných spoločností, rodinné spory, právne poradenstvo.
Advokátska kancelária - trestné, obchodné, pracovné, občianske a rodinné právo, zakladanie spoločností, zastúpenie v sporoch, vymáhanie pohľadávok.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva ako aj práva duševného vlastníctva a verejného práva.
Právne služby - trestné, rodinné, občianske, pracovné, správne a obchodné právo, zastupovanie pred súdmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva.
Právne poradenstvo - občianske, obchodné, trestné, pozemkové a rodinné právo. Zastupovanie pred súdmi, vymáhanie pohľadávok, spisovanie zmlúv, nehnuteľnosti.
Právne služby a poradenstvo so zameraním na obchodné a všeobecné civilné právo, právo duševného vlastníctva, trestné právo, zastupovanie klientov na súdoch a pred orgánmi verejnej správy.
Advokátska kancelária. Trestné, obchodné, pracovné právo. Predmanželské zmluvy a rozvody.
Advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne služby v oblasti sporov vznikajúcich medzi občanmi, v rodinnom živote, spory vznikajúce medzi podnikateľmi, podávanie žalôb, vymáhanie pohľadávok.
Odborné, efektívne a inovatívne právne služby so zameraním na individuálne potreby a záujmy klienta vo všetkých oblastiach práva.
Advokátska kancelária - obchodné, rodinné, občianske a trestné právo.
Právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, trestného, medzinárodného práva, poradenstvo a konzultácie, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v konaniach.
Advokátska kancelária. Právne služby - trestné, občianske, obchodné, rodinné, pracovné, dedičské a správne právo.
Advokátska kancelária zaoberajúca sa občianskym, obchodným a trestným právom. Zastupovanie klientov, zakladanie spoločností, právne poradenstvo, spisovanie listín o právnych úkonoch, dedičské veci.
Advokátska kancelária, poskytovanie advokátskych služieb a právneho poradenstva, zastupovanie klientov pred súdom. Služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného a pracovného práva.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného a trestného práva.
Advokátska kancelária - komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva.
Advokátska kancelária so zameraním na obchodné a trestné právo, správa konkurznej podstaty.
Poskytovanie právnych a advokátskych služieb. Občianske, obchodné, správne, trestné, pracovné právo.
Právne služby so zameraním na záujem klienta. Zmluvy, sro, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred súdom, obhajoba v trestnom konaní. Obchodné, občianske, rodinné, pracovné, správne, trestné právo.
Advokátska kancelária. Právne služby - obchodné, občianske, rodinné, trestné, pracovné, správne a ústavné právo, vymáhanie pohľadávok.
Právne poradenstvo vo veciach pracovného, občianskeho a trestného práva.
Advokátske služby, poskytovanie poradenstva, zastupovanie klientov. Obchodné, pracovné, medzinárodné, občianske, rodinné, trestné, správne právo.
Právne služby a poradenstvo pre obchodné, trestné, finančné a pracovné právo. Advokátska kancelária.
Právne služby pre fyzické a právnické osoby. Obchodné, občianske, trestné, správne a súťažné právo.
Advokátska kancelária - právne služby v oblastiach trestné, obchodné, rodinné, zmenkové a občianske právo.