Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Trestné právo - Slovensko(185 záznamov)

1 - 25 z celkom 185 výsledkov
Odporúčame vám
Príprava zmlúv, zastupovanie v súdnych konaniach, zakladanie obchodných spoločností, rodinné spory, právne poradenstvo.
Právne služby - trestné, rodinné, občianske, pracovné, správne a obchodné právo, zastupovanie pred súdmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva.
Právne poradenstvo - občianske, obchodné, trestné, pozemkové a rodinné právo. Zastupovanie pred súdmi, vymáhanie pohľadávok, spisovanie zmlúv, nehnuteľnosti.
Advokátska kancelária - právne služby a poradenstvo v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Obchodné, občianske, správne, pracovné, trestné právo.
Advokátska kancelária - právne poradenstvo. Trestné, obchodné, pracovné, občianske, konkurzné, pozemkové, ústavné právo.
Advokátska kancelária zaoberajúca sa občianskym, obchodným a trestným právom. Zastupovanie klientov, zakladanie spoločností, právne poradenstvo, spisovanie listín o právnych úkonoch, dedičské veci.
Advokátska kancelária zameraná predovšetkým na oblasť trestného práva (obhajoba obvinených / zastupovanie poškodených).
Odborné, efektívne a inovatívne právne služby so zameraním na individuálne potreby a záujmy klienta vo všetkých oblastiach práva.
Zakladanie spoločností a ich zápis do obchodného registra, zabezpečovanie bežnej agendy obchodných spoločností. Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov v konkurzných a exekučných konaniach.
Právne poradenstvo a právna pomoc klientom v občiansko-právnych vzťahoch a v obchodno-právnych prípadoch. Súdne a mimosúdne riešenie sporov, konkurz a vyrovnanie.
Právne služby a poradenstvo pre obchodné, trestné, finančné a pracovné právo. Advokátska kancelária.
Advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne poradenstvo. Obchodné, občianske, trestné, pracovné, správne právo.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva ako aj práva duševného vlastníctva a verejného práva.
Advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne služby v oblasti sporov vznikajúcich medzi občanmi, v rodinnom živote, spory vznikajúce medzi podnikateľmi, podávanie žalôb, vymáhanie pohľadávok.