Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Univerzita Komenského v Bratislave(20 záznamov)

Všetky lokality
Slovensko (14)
1 - 20 z celkom 20 výsledkov
Odporúčame vám
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie od založenia.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch biológia, chémia, geológia, geografia, ochrana a využívanie krajiny, environmentálny manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, oba vo forme denného štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie v právnických študijných odboroch v dennej aj externej forme štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie pedagogického charakteru - učiteľstvo, vychovávateľstvo a sociálna práca.
Vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociálnych a politických vied, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnej antropológie, verejnej politiky a ekonómie, sociálnej a pracovnej psychológie.
Vysokoškolské vzdelanie v športových študijných odboroch - trénerstvo, športový manažment a učiteľstvo telesnej výchovy.
Vysokoškolské vzdelanie v medicínskom odbore farmácia - integrovane poznatkov z prírodovedných, medicínskych a špecifických farmaceutických vied.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch zameraných na matematiku, informatiku a fyziku.
Vysokoškolské štúdium - výučba teológie a príprava teológov na kňazské povolanie.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch manažment, podnikový manažment a medzinárodný manažment.
Vysokoškolské štúdium v programe evanjelická teológia, ktoré je základným článkom prípravy duchovných pre Evanjelickú cirkev.
Vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského.
Vysokoškolské štúdium v programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a v nelekárskych programoch pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo.
Hlavným zámerom centra je pomáhať pri integácii zrakovo postihnutých študentov do vysokoškolského štúdia a života.
Stránka pre medikov. Neoficiálna stránka Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského.
Informačná stránka Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie pre študentov. Študijné materiály, rozvrhy, výskum.
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou. Informácie o projekte, cieľ projektu, cieľová skupina, hlavné tématické okruhy.
Certifikačná autorita pre WWW servery, certifikačná politika UK.