Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vodohospodárske stavby(159 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
126 - 150 z celkom 159 výsledkov
Odporúčame vám
Predaj čistiacich strojov. Dodávka vodárenských technológií vrátane stavieb - čerpacích a prečerpávacích staníc, úpravovní vôd, čistiarní odpadových vôd a vodných diel na kľúč.
Práce z prírodného kameňa - oporné steny, sokle, ploty, dlažby, schody. Kamenárske a tesárske práce. Obkladačstvo, práce na vodohospodárskych stavbách.
Výstavba a prevádzkovanie malých vodných elektrární na Slovensku.
Výstavba občianskych, bytových, priemyselných a vodohospodárskych objektov.
Výstavba budov na kľúč, obytných blokov, obchodných domov, nákupných centier, kancelárskych budov, hotelov, bánk, termálnych kúpalísk, športových zariadení. Prestavba a rekonštrukcia budov.
Pozemné staviteľstvo, stavebné práce v energetike, vodohospodárske diela, ekologické stavby, elektroinštalácie, bleskozvody, výstavba kanalizačných sietí, hydroizolácie a klampiarska výroba.
Výstavba domácich a komunálnych čističiek odpadových vôd.
Rekonštrukcie a prestavby, výstavba dopravných a inžinierskych stavieb, projektovanie.
Stavba vodovodov a kanalizácii. Stavebné práce.
Príprava a realizácia projektov malých vodných elektrární v krajinách strednej a východnej Európy.
Vodohospodárske stavby - vodovody, kanalizácie, prípojky, plastové vodojemy, úpravy vodných tokov. Cestné stavby - výstavba lesných ciest asfaltových, prašných, úpravy ciest. Preprava guľatiny.
Realizácia občiansko bytových stavieb, ekologických, vodohospodárskych stavieb a priemyselných stavieb.
Realizácia bytových, nebytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych, vodohospodárskych a dopravných stavieb.
Výstavba bytových, priemyselných, administratívnych, vodohospodárskych, dopravných stavieb.
Vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb a vodohospodárskych stavieb.
Stavebná činnosť - vodohospodárske stavby, inžinierske stavby, pozemné stavby. Prenájom stavebných strojov a mechanizmov. Zváranie plastových rúr a tvaroviek. Nákladná cestná doprava.
Pozemné staviteľstvo - rekonštrukcia panelových domov, projektovanie, príprava a realizácia stavieb. Výstavba priemyselných objektov, športovísk, vodohospodárskych stavieb.
Špecializácia na výstavbu kruhových monolitických nádrží. Stavebná činnosť.
Projektová činnosť, bytová, občiansko-administratívna, priemyslová, ekologická a vodohospodárska výstavba, dopravná a líniová infraštruktúra.
Realizácia vodohospodárskych a pozemných stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty. Uskutočňovanie občianskej a priemyselnej výstavby.
Drobné stavby a poddodávky, vodohospodárske a hydromelioračné stavby. Stavbyvedúci pri dopravných stavbách, pozemných a lesných komunikáciách.
Vodohospodárske a dopravné stavby. Biologická činnosť, doprava a mechanizácia.
Prevádzkovanie stavebnej firmy - realizácia cestných, pozemných a inžinierskych stavieb. Ekologické, vodohospodárske, letiskové plochy, testovacie dráhy, cesty, spevnené plochy, rekonštrukcia mostov.