Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Výskumné ústavy(113 záznamov)

76 - 100 z celkom 113 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných vied .
Aplikovaný výskum a vývoj fermentačných a potravinárskych technológií.
Výskum v oblasti výroby a spracovania mlieka, vývoj analytických metód, vývoj nových výrobkov, skúšanie mlieka a mliečnych výrobkov.
Výskumná, inžinierska a poradenská činnosť, výskum a poradenstvo v rámci energetiky, analýza využitia hydroenergetického potenciálu SR, navrhovanie nových vodných a prečerpávacích elektrární.
Výskum a vývoj v oblasti jadrových technológií a zaobchádzania s rádioaktívnym odpadom v energetike a priemysle.
Výskum a vývoj biotechnologických liečiv pre centrálny nervový systém a onkológiu.
Výskum a vývoj v textile, textilnej chémii a priemyselnej ekológii. Skúšobníctvo, certifikácia a inšpekcie na textilné, odevné a stavebné výrobky.
Základný a aplikovaný výskum, know-how pre vlákna a koncentráty, poradenská činnosť, špeciálne výrobky, služby akreditovaných laboratórií.
Vykonávania chemických analýz, skúšok, rozborov a stanovenia fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov.
Výskum, vývoj, výroba technológie povrchových úprav, striekacie pištole a striekacia technika Wagner, Graco, Walther Pilot. Lakovne, striekacie boxy a práškové lakovne, roboty, dopravníky, linky.
Občianske združenie, rozvoj záujmov svojich členov v oblastiach elektrotechniky. Prednášky a podujatia o komunikácii, elektronike, bezpečnosti práce na elektrických inštaláciách.
Inštitút pre alergiu, zdroj informácií pre lekárov i všeobecnú verejnosť. Alergologická online poradňa.
Vedecko-výskumná činnosť v odbore archeológia. Vydávanie odborných časopisov, ročeniek a zborníkov.
Poradenstvo pri návrhu, vypracovaní a implementácii systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vzdelávacie aktivity.
Distribúcia liekov, vitamínových doplnkov a veterinárnych liečiv.
Výrobky a služby vo zváraní a príbuzných technológiách. Poskytovanie výskumno-vývojových činností orientovaných na podporu rozvoja priemyselnej výroby. Vzdelávanie zváračských odborníkov.
Konzultačno-poradenská činnosť, výskum a vývoj technológií na používanie obnoviteľných zdrojov energie
Vývojové a projekčné práce. Diaľkový prieskum Zeme, digitálna kartografia, geoinformatické modelovanie klimatickej regionalizácie, lokalizačné štúdie. Tvorba web stránok, SEO optimalizácia.
Výskum a aplikácie laserových technológií a metód fotoniky v praxi, medzinárodná spolupráca v oblasti laserov, laserových technológií a fotoniky.
Riešenie úloh vodohospodárskeho výskumu v oblasti vodohospodársko-ekologických problémov. Spracovávanie vodného plánu.
Výroba a predaj vybraných komodít chemického priemyslu, obchodovanie s chemickými látkami, minerálnymi olejmi, výskum a vývoj v oblasti chémie, materiálové zhodnocovanie odpadov, poradenská činnosť.
Meranie a analýza magnetických vlastností materiálov, spracovávanie štúdií z problematiky prevádzkových meraní. Výskum špeciálnych senzorov, číslicové spracovanie signálov a priemyselné aplikácie.
Výskumná, vývojová, študijná a predprojektová činnosť v oblasti výroby, prepravy a spotreby elektriny a tepla. Energetický audit.
Inovácie, vývoj, výskum, znalectvo, posudky, skúšky, merania, štúdie, energerické, hlukové, hygienické, funkčné, vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, technika prostredia, blower door test.