Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy s materskou školou - Banskobystrický kraj(54 záznamov)

Slovensko Základné školy s materskou školou - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 54 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou - zameranie na environmentálnu výchovu, vzdelávanie, krúžky, rozvoj tvorivosti a nadania detí.
Organizovanie podujatí, výchova a vzdelávanie detí. Vyučovací jazyk slovenský a maďarský.
Základná škola s materskou školou. Organizovanie školských akcií, projekty, záujmové krúžky, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania a výchovného poradenstva, športové a pohybové aktivity žiakov, záujmové krúžky a kurzy pre deti.
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova detí. Základné všeobecné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium.
Základná škola s materskou školou - vzdelávanie žiakov, organizovanie podujatí. Predškolská výchova detí.
Základná škola spojená s materskou školou. Poskytovanie základného všeobecného vzdelania a predškolská príprava a výchova detí.
Základná a materská škola - vzdelávanie detí, výchova, rozvoj osobnosti, krúžková činnosť.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, mimoškolské činnosti, zaujímavosti. Predškolská výchova detí.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským.
Poskytovanie predškolskej prípravy a základného vzdelania, výchovná a pedagogická činnosť.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov, cudzích jazykov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Základná škola s materskou školou. Krúžky, výchovno - vzdelávacia činnosť, detský folklórny súbor.
Výchovná a vzdelávacia činnosť pre deti a mládež, športový, počítačový, literárno-dramatický krúžok, individuálny prístup, výlety, exkurzie. Starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Základná škola s materskou školou - predprimárne a primárne vzdelávanie, dôraz na kreativitu, tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť detí. Pohybové aktivity, edukačné cvičenia.
Základná škola s materskou školou. Zoznam žiakov, učiteľov, rozvrh hodín, školská jedáleň.
Informácie o vyučovaní, o aktivitách, krúžky, časopis, projekty, výlety, knižnica.
Základná škola s materskou školou Jelšava. Výchova detí, vzdelávanie žiakov. Nácvik grafomotorických a komunikačných schopností, dopravná výchova, vyučovanie cudzích jazykov, posilňovňa, telocvične.
Informácie o škole, histórii, zamestnancoch, projektoch, krúžkoch. Zaujímavosti, fotografie, mapy.
Základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb. Oznamy, aktuality, žiacka knižka a práce žiakov.
Voľnočasové aktivity, krúžky, rozvoj sociability, emocionality detí, dôraz na zdravý životný štýl, záujmové krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.
Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, dôraz na zdravý životný štýl detí, životosprávu detí.
Základná škola s materskou školou. Záujmové krúžky, kurzy, aktivity, fotoalbumy a rozvrh.