Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy s materskou školou(472 záznamov)

1 - 25 z celkom 472 výsledkov
Odporúčame vám
Informácie o škole a o materskej škole. Krúžky, triedy, predmety, vyučovanie, rozvrh hodín.
Základné vzdelanie, predškolská príprava a výchova detí a mládeže. Výučba predmetov, získanie základnej počítačovej gramotnosti, záujmové krúžky, aktivity.
Základná škola s materskou školou - informácie o škole, rozvrh, krúžky, novinky. Výchovno-vzdelávacia činnosť.
Základná škola internátna a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, špeciálno- pedagogická poradňa.
Príprava na základné vzdelanie žiakov, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, voľnočasové aktivity.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. K dispozícií je školská knižnica, výchovný poradca a krúžková činnosť.
Základná škola - výchovno-vzdelávacia činnosť, rozvoj individuálnych vlôh, schopností a možností dieťaťa.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie výchovno - vzdelávacích služieb pre deti a mládež, organizovanie záujmových krúžkov, zúčastňovanie sa na súťažiach a akciách, výchovné poradenstvo.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania pre deti a zabezpečenie predškolskej výchovy. Rozvoj emocionality, sociability detí, komunikačné schopností.
Základná škola s materskou školou, záujmové krúžky pre deti, výučba cudzích jazykov. Tvorivé hry, pohybové aktivity a pobyt na čerstvom vzduchu, formovanie osobnosti dieťaťa, vedenie k samostatnosti.
Štátna základná a materská škola. Výchovno-vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, výtvarná výchova, montessori pedagogika.
Základná škola s materskou školou. Možnosť využitia počítačovej učebne a malej telocvične, záujmové krúžky.
Školské a predškolské vzdelávanie detí. Projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, dôraz na pozitívne trávenie voľného času. Vštepovanie základných hodnôt, formovanie osobnosti dieťaťa.
Základná škola s materskou školou Hertník. Pohybové a športové aktivity, výlety, športové súťaže, záujmová činnosť.
Základná škola s materskou školou - poldenná a celodenná starostlivosť o deti vo veku od 3 do 6 rokov. Základné vzdelávanie žiakov do 15 rokov.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie žiakov, olympiády, školské akcie, krúžky, voľnočasové aktivity. Fotogaléria, oznamy, novinky. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb. Oznamy, aktuality, žiacka knižka a práce žiakov.
Spojená základná škola, materská škola a školský klub, príprava na stredné školy, výchovná a vzdelávacia činnosť.
Výchovno - vzdelávacia činnosť pre žiakov 1. až 9. ročníka a deťom predškolského veku. Štatistiky, krúžky, rozvrh, novinky.
Výchovno-vzdelávací proces na základnej a materskej škole. Organizovanie školských akcií, záujmová činnosť v školskom klube detí, rozvoj tvorivosti, logického myslenia, grafomotoriky.
Základná škola s materskou školou. Podpora žiakov v bežeckom lyžovaní, biatlone a futbale, vyučovanie cudzích jazykov a informatiky od 1.ročníka, výchovno-vzdelávací proces s podporou IKT.