Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy s materskou školou(436 záznamov)

1 - 25 z celkom 436 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou, príprava žiakov na strednú školu, záujmové krúžky.
Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity a podujatia, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov, náboženské aktivity, plavecký a lyžiarsky výcvik.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie deti v materskej a v plnoorganizovanej základnej školy.
Základná škola s materskou školou. Projekty, vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, výučba predmetov, rozvoj tvorivosti, kreativity detí, organizácia výletov, exkurzií.
Spojenie základnej a materskej školy - vzdelávanie, príprava na stredné školy, výchovná činnosť, kluby, aktivity.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Predprimárna a primárna výchovno - vzdelávacia činnosť detí a mládeže. Podporovanie pozitívneho vzťahu k prírode, zdravý životný štýl, protidrogová prevencia.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora čitateľskej a počítačovej gramotnosti, zameranie na environmentálnu oblasť.
Informácie o základnej a materskej škole - výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.
Základná a materská škola. Predškolská výchova detí, základné vzdelanie žiakov a príprava na stredné školy.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania a predškolskej prípravy, organizovanie školských akcií a súťaží, pohybové a športové aktivity, záujmové krúžky.
Základná a materská škola - výučba žiakov, príprava detí predškolského veku pre vstup do základnej školy, rozvoj osobnosti žiaka.
Základná škola s materskou, organizovanie akcií, školské výlety, klub detí, vyučovanie, rozvoj tvorivosti.
Záujmové krúžky a aktivity, organizovanie akcií, výchovno - vzdelávacia činnosť.
Prevádzkovanie základnej a materskej školy spojená s výukou žiakov, predškolskou výchovou, škola zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu.
Výchova a vzdelávanie - všeobecné vedomosti a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, príprava žiakov na stredné školy.
Základná škola s materskou školou v Košarovciach. Vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Vzdelávací program, digitálna knižnica, krúžky, eLearning.
Základná škola s materskou školou Nitrica. Predprimárna a primárna výchova a vzdelávanie, jedáleň, športoviská a športový klub detí, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, dôraz na zdravý životný štýl detí, životosprávu detí.