Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy s materskou školou - Bratislavský kraj(27 záznamov)

Slovensko Základné školy s materskou školou - Bratislavský kraj
Bratislava (20)
Malacky (1)
Pezinok (4)
Senec (2)
1 - 25 z celkom 27 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava, poskytovanie základného vzdelania, výučba všeobecných predmetov, cudzích jazykov, organizovanie výletov, exkurzií, výchovné poradenstvo.
Prevádzkovanie základnej a materskej školy spojená s výukou žiakov, predškolskou výchovou, škola zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu.
Základné informácie o súkromnej základnej škole s materskou školou. Aktuality, kontakt, fotogaléria.
Špeciálna základná škola s materskou školou. Informácie, pracovné vyučovanie, zamestnanci, žiaci, verejnosť.
Súkromná anglicko - slovenská základná škola, materská škola a gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým. Zoznam žiakov, predmety, krúžky a učebné plány.
Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej. Vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku. Voľnočasové aktivity, krúžky.
Základná škola s materskou školou. Jazykové vzdelávanie od prvého ročníka - anglický, nemecký jazyk.
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava detí, výchovné poradenstvo rodičom aj deťom, záujmové krúžky, nácvik komunikačných schopností, ITV s prvkami daltonskej pedagogiky.
Základná škola s materskou školou - vedenie školy, zamestnanci, rada školy, história, galéria, triedy, projekty.
Výchovno-vzdelávací proces na základnej a materskej škole. Organizovanie školských akcií, záujmová činnosť v školskom klube detí, rozvoj tvorivosti, logického myslenia, grafomotoriky.
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Gejzu Slaninku Internátna. O škole, novinky a aktuality, aktivity, materská škola, centrum špeciálno pedagogického poradenstva.
Základná škola s materskou školou. Výchovno- vzdelávacia činnosť, výuka všobecných predmetov, cudzieho jazyka, všestranný sociálno-emotívny, fyzický a intelektuálny rozvoj dieťaťa.
Základná škola s materskou školou, predškolská príprava, základné vzdelanie, poradenstvo, školský klub, záujmové krúžky, rôzne pohybové aktivity, výlety, návštevy kultúrnych predstavení.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova a vzdelávanie detí, záujmové krúžky, športové a pohybové aktivity, súťaže, výlety.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Základná škola s materskou školou - základné všeobecné vzdelávanie žiakov a ich príprava na ďalšie štúdium, predškolská výchova detí.
Základná škola s materskou školou. Možnosť využitia počítačovej učebne a malej telocvične, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou - vyučovanie všeobecných predmetov, základných vedomostí, vedenie žiakov ku samostatnosti a zodpovednosti, pohybové aktivity.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a výchova, výučba všeobecných predmetov, poskytovanie výchovného poradenstva, dôraz na pohybové aktivity, zdravý vývin detí.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávanie sluchovo postihnutých detí, ponuka služieb psychológa.
Základná škola s materskou školou rodinného typu. Škola s orientáciou na cudzie jazyky.
Klub pre deti - predškolská príprava zameraná na zručnosti a sociálne zručnosti, grafomotoriku a prírodné vedy hravou formou, vzťah k prírode.