Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy s materskou školou - Košický kraj(44 záznamov)

Slovensko Základné školy s materskou školou - Košický kraj
1 - 25 z celkom 44 výsledkov
Odporúčame vám
Predškolská a školská príprava detí. Školské projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, podpora tvorivosti detí, rozvoj sociability, emocionality, humanistický prístup.
Základná škola s materskou školou - novinky, projekty, učitelia, žiaci, aktuality, jedálny lístok.
Informácie o škole, vnútorný poriadok, kalendár, rozvrh, suplovanie, učitelia, triedy, predmety, učebne, krúžky, knižnica.
Základná škola s materskou školou Slanec. Predškolská príprava, základné vzdelanie, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity, enviromentálna výchova.
Škola s rozšírenou výučbou cudzích jazykov, matematiky a telesnej výchovy.
Základná škola, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania deťom, školské projekty, záujmové krúžky, rôzne podujatia školy, dôraz na zdravý vývin detí.
Základné vzdelanie žiakov do 15 rokov, predškolská výchova detí. Cudzie jazyky, evniromentálna výchova, telesná výchova, pohybové aktivity, záujmová a klubová činnosť.
Základná škola s materskou školou. História školy, krúžky, fotografie, krúžky, triedy.
Základná škola s materskou školou. Informácie o školských aktivitách, triedach, žiakoch a učiteľoch. Aktuality o škole.
Poskytovanie základného vzdelania. Organizovanie projektov, rozvíjanie schopností žiakov formou záujmovej a krúžkovej činnosti.
Školský klub detí, rozvrhy, pedagogický zbor, školský poriadok, rada rodičov, aktivity a záujmové krúžky.
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach. Pre deti poriada rôzne krúžky a terapie. Súkromná praktická škola.
Informácie o základnej a materskej škole. História, zamestnanci školy, úspechy žiakov, fotogaléria, projekty, školský časopis.
Materská škola so základnou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávanie žiakov v maďarskom jazyku, organizovanie školských výletov, predškolské aktivity detí.
Základná škola s materskou školou v Borši. Poskytovanie základného vzdelania, predškolská príprava a výchova detí.
Informácie o škole a o materskej škole. Krúžky, triedy, predmety, vyučovanie, rozvrh hodín.
Základná škola s materskou školou. Organizovanie školských výletov, akcií a súťaží. Predškolská výchova detí do 6 rokov, základné vzdelávanie žiakov do 15 rokov. Rôzne školské aktivity.
Základné informácie o materskej a základnej škole, akcie školy, projekty, úspechy žiakov.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného školského vzdelania žiakov, príprava detí na školskú dochádzku, záujmová činnosť so zameraním na šport, turistiku, kultúru a umenie.
Štátna základná a materská škola. Výchovno-vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, výtvarná výchova, montessori pedagogika.
Všeobecná výchova a vzdelávanie, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, predškolská príprava, rozvoj osobnosti detí.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, aplikácia projektu Učíme sa moderne.