Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy s materskou školou - Prešovský kraj(85 záznamov)

Slovensko Základné školy s materskou školou - Prešovský kraj
Bardejov (6)
Humenné (12)
Kežmarok (1)
Levoča (4)
Poprad (12)
Prešov (18)
Sabinov (9)
Snina (10)
1 - 25 z celkom 85 výsledkov
Odporúčame vám
Predškolská príprava pre deti a základné vzdelanie s prípravou na ďalšie štúdium.
Predprimárna a primárna výchovno - vzdelávacia činnosť detí a mládeže. Podporovanie pozitívneho vzťahu k prírode, zdravý životný štýl, protidrogová prevencia.
Cirkevná základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, pohybové aktivity, dôraz na zdravý životný štýl, vyučovanie cudzích jazykov, výchovné poradenstvo.
Výchova a vzdelávanie - všeobecné vedomosti a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, príprava žiakov na stredné školy.
Základná škola - pre žiakov vo veku od 6 rokov. Materská škola s telocvičňou a individuálnym prístupom - pre deti od 2 do 6 rokov. Výučba cudzích jazykov a športu.
Starostlivosť o deti v predškolskom a v školskom veku. Služby základnej a materskej školy. Rozvoj komunikačných zručností, hygienických návykov, príprava do školy. Vzdelávanie a výchova detí.
Základná škola s materskou školou v Jakubanoch. Príprava deti pre vstup na školskú dochádzku, záujmové krúžky, športové aktivity, kultúra, výchovné poradenstvo pre rodičov aj deti.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, výchovné poradenstvo, rozvíjanie sociability, emocionality detí, pohybové hry, športové aktivity, krúžková činnosť.
Základné vzdelanie v 1. až 4. ročníku, príprava detí na vstup do života, vyučovanie základných predmetov.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora čitateľskej a počítačovej gramotnosti, zameranie na environmentálnu oblasť.
Základná škola s materskou školou v Košarovciach. Vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Vzdelávací program, digitálna knižnica, krúžky, eLearning.
Základná škola - výchovno-vzdelávacia činnosť, rozvoj individuálnych vlôh, schopností a možností dieťaťa.
Základná škola s materskou školou Hertník. Pohybové a športové aktivity, výlety, športové súťaže, záujmová činnosť.
Výchovno - vzdelávacia činnosť pre žiakov 1. až 9. ročníka a deťom predškolského veku. Štatistiky, krúžky, rozvrh, novinky.
Vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku. Voľnočasové aktivity, krúžky, fotoalbum.
Starostlivosť a výchova detí v predškolskom veku, vzdelávanie detí do 15 rokov, príprava na stredné školy.
Základná škola s materskou školou. Informácie o štúdiu, žiakoch, história a zamestnanci.
Základná škola s materskou školou - triedy so športovou prípravou, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Predškolská a školská príprava detí - vzdelávanie, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí.
Základná a materská škola v Bzenove pre deti do 15 rokov - doplnkové vzdelávanie, požiarnický a environmentálny krúžok, krúžok šikovných rúk, umelecký a výtvarný krúžok.
Spojenie základnej školy, materskej školy, základnej umeleckej školy a školského klubu. Kurzy angličtiny, celoškolské projekty, infomácie pre rodičov a žiakov.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie deti v materskej a v plnoorganizovanej základnej školy.