Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Záujmové krúžky domovov detí a mládeže(30 záznamov)

1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Centrum voľného času - organizovanie pohybových, zábavných a vzdelávacích krúžkov pre deti, letné tábory, výlety a súťaže.
Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním - odborná starostlivosť o nadané deti, rozšírená výučba, záujmové krúžky. Detský florbalový tím.
Základná škola - výučba žiakov, rozvíjanie tvorivých schopností a myslenia, záujmové krúžky.
Záujmové krúžky a kluby pre deti a mládež, športové aktivity pre dospelých, letné tábory, organizovanie okresných kôl súťaží a olympiád pre deti ZŠ, jazdecká škola.
Poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky, školská družina, škola v prírode, mimo-vyučovacie aktivity.
Štvorročné a osemročné gymnázium v Považskej Bystrici, rôzne záujmové krúžky, informácie o vyučovaní.
Vyplnenie voľného času detí mimoškolskými aktivitami - počítače, tanec, výtvarná, jazykové, literárno - dramatické krúžky.
Klub voľného času, krúžky, vzdelávacie poukazy, florbalová liga, súbory. Organizovanie tvorivých letných táborov. Členské výhody.
Súkromná umelecká škola. Vyučovanie vo výtvarnom a hudobnom odbore skupinovo alebo individuálne.
Občianske združenie. Krúžková činnosť v oblasti robotiky, elektroniky a programovania. Vývoj robotov vlastnej koncepcie a podporných prostriedkov pre robotiku a vzdelávanie.
História hvezdárne, programy pre verejnosť, astronomické krúžky, kalendár podujatí.
Základná škola - škola má k dispozícii školskú knižnicu, žiacky časopis Dudoviny a Dudováčik. Školy v prírode, plavecké a lyžiarske kurzy.
Organizovanie detského, televízneho tábora. Práca s animátormi, organizovanie krúžkov.
Stránky o astronómií venované činnosti Tekovskej hvezdárne v Leviciach.
Výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti detí vo veku 5 až 15 rokov.
Výchovno-vzdelávacie školské zariadenie. Aktivity pre deti a mládež vo voľnom čase, objavovanie a rozvíjanie ich schopností a zručností.
Krúžkové činnosti pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých, letné akcie pre deti a mládež a podujatia počas celého roka.