Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Záujmové krúžky domovov detí a mládeže - Slovensko(28 záznamov)

Záujmové krúžky domovov detí a mládeže - Slovensko
1 - 25 z celkom 28 výsledkov
Odporúčame vám
Centrum voľného času - organizovanie pohybových, zábavných a vzdelávacích krúžkov pre deti, letné tábory, výlety a súťaže.
Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním - odborná starostlivosť o nadané deti, rozšírená výučba, záujmové krúžky. Detský florbalový tím.
Základná škola - výučba žiakov, rozvíjanie tvorivých schopností a myslenia, záujmové krúžky.
Súkromná materská škola pre deti od 2 do 6 rokov. Organizovanie záujmových krúžkov.
Záujmové krúžky a kluby pre deti a mládež, športové aktivity pre dospelých, letné tábory, organizovanie okresných kôl súťaží a olympiád pre deti ZŠ, jazdecká škola.
Poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky, školská družina, škola v prírode, mimo-vyučovacie aktivity.
Štvorročné a osemročné gymnázium v Považskej Bystrici, rôzne záujmové krúžky, informácie o vyučovaní.
Vyplnenie voľného času detí mimoškolskými aktivitami - počítače, tanec, výtvarná, jazykové, literárno - dramatické krúžky.
Starostlivosť o deti a mládež počas celého roka, aj v čase prázdnin. Kluby, krúžky, kurzy, podujatia, akcie, súťaže, prázdninové tábory.
Klub voľného času, krúžky, vzdelávacie poukazy, florbalová liga, súbory. Organizovanie tvorivých letných táborov. Členské výhody.
Súkromná umelecká škola. Vyučovanie vo výtvarnom a hudobnom odbore skupinovo alebo individuálne.
Občianske združenie. Krúžková činnosť v oblasti robotiky, elektroniky a programovania. Vývoj robotov vlastnej koncepcie a podporných prostriedkov pre robotiku a vzdelávanie.
História hvezdárne, programy pre verejnosť, astronomické krúžky, kalendár podujatí.
Základná škola - škola má k dispozícii školskú knižnicu, žiacky časopis Dudoviny a Dudováčik. Školy v prírode, plavecké a lyžiarske kurzy.
Organizovanie detského, televízneho tábora. Práca s animátormi, organizovanie krúžkov.
Stránky o astronómií venované činnosti Tekovskej hvezdárne v Leviciach.
Organizovanie aktivít pre deti a mládež – hudobné, športové, aktivity rozvíjajúce duchovné hodnoty.
Získanie zručnosti z oblasti IT, konfigurácie sieťových zariadení, konfigurácie unixových a windowsových serverov/služieb a práce s CMS systémami a tvorbou softwaru.
Výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti detí vo veku 5 až 15 rokov.
Výchovno-vzdelávacie školské zariadenie. Aktivity pre deti a mládež vo voľnom čase, objavovanie a rozvíjanie ich schopností a zručností.
Krúžkové činnosti pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých, letné akcie pre deti a mládež a podujatia počas celého roka.
Materské centrum, denný detský tábor, krúžky, odborná pomoc, doučovanie.
Združenie priaznivcov westernového štýlu, country hudby a country tancov. Organizovanie záujmových krúžkov, podujatí a stretnutí.