Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Bilingválne gymnáziá(15 záznamov)

1 - 15 z celkom 15 výsledkov
Odporúčame vám
Osemročné gymnázium - výchova a vzdelávanie v katolíckom duchu, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.
Gymnázium zamerané na osemročné štúdium so slovensko - španielskou bilingválnou sekciou. Možnosť štvorročného aj osemročného štúdia.
Informácie o škole, jazykové pobyty, študenti, učitelia, voliteľné predmety, krúžky.
Bilingválne vyučovanie, jazykové certifikáty, možnosť štúdia v zahraničí, výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava študentov na vysoké školy.
Päťročné slovensko-španielske, slovensko-čínske bilingválne štúdium, osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky a kultúru.
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým - anglické učebné osnovy, pedagógovia z Veľkej Británie, Austrálie a USA.
Informácie o bilingválnom gymnáziu, informácie pre rodičov, študentov a učiteľov, aktuality.
Výuka gymnaziálneho učiva v španielskom jazyku. Informácie o škole, prijímačkách, študentov, absolventoch.
Súkromná základná škola. Akreditovaná forma štúdia s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Školský klub detí Futuráčik - výtvarná, športová a modelárska výchova.
Štúdium všeobecno - vzdelávacieho charakteru s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov - anglický, ruský a zameraním na podnikanie v cestovnom ruchu.
Vzdelávanie na súkromnom gymnáziu vo všeobecnom alebo bilingválnom odbore. Možnosť externého štúdia.