Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Bilingválne školy(49 záznamov)

1 - 25 z celkom 49 výsledkov
Odporúčame vám
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Súkromná medzinárodná základná a materská škola s výučbou v anglickom jazyku.
Kreatívna škôlka pre deti od 1,5-4 rokov. Poskytujeme komplexnú celodennú starostlivosť v AJ. Jaja Baby Care je nadštandardné Súkromné detské centrum rodinného typu, jedinečné svojho druhu. Celodenný program, vzdelávanie, ako aj komunikácia medzi deťmi prebieha v slovesnko-anglickom jazyku s kvalifikovanými lektormi, 12 mesiacov v roku.
Osemročné gymnázium - výchova a vzdelávanie v katolíckom duchu, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Súkromná bilingválna materská škola akreditovaná MS SR - celodenná, poldenná starostlivosť v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.
Spojená škola - základná škola a gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, bilingválne štúdium a osemročné štúdium.
Súkromná materská škola BESST. Súkromná základná škola BESST. Súkromné bilingválne gymnázium BESST.
Predškolské vzdelávacie zariadenie s vyučovacím jazykom anglickým - jazykové vzdelávanie, pobyt vonku, záujmové krúžky.
Vyučovanie anglického jazyka pre deti. Základom vyučovania je prirodzená komunikácia v anglickom jazyku s kvalifikovanými učiteľmi z Veľkej Británie.
Medzinárodná materská, základná a stredná škola s výučbou v anglickom jazyku a študijným plánom od Cambridgeskej univerzity.
Všeobecné stredoškolské vzdelanie so zameraním na prírodovedné predmety a ovládanie jedného zo svetových jazykov.
Gymnázium zamerané na osemročné štúdium so slovensko - španielskou bilingválnou sekciou. Možnosť štvorročného aj osemročného štúdia.
Informácie o škole, jazykové pobyty, študenti, učitelia, voliteľné predmety, krúžky.
Bilingválne vyučovanie, jazykové certifikáty, možnosť štúdia v zahraničí, výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava študentov na vysoké školy.
Päťročné slovensko-španielske, slovensko-čínske bilingválne štúdium, osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky a kultúru.
Súkromná škôlka a jasličky s rozšírenou výučbou anglického jazyka pre deti od veku 0 mesiacov do 6 rokov. Počas leta ponuka jednodňových táborov.
Materská škola - oboznamovanie sa s anglickým jazykom, rozvíjanie environmentálneho cítenia u detí a orientácia na zdravý životný štýl.
Jazykové gymnázium. Aktuálne informácie, projekty, sylaby z angličtiny, predmety, testy a skúšky, známky, aktivity, krúžky, školné, jedáleň a jedálny lístok, rada rodičov, učitelia, publikácie.