Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Bilingválne školy(72 záznamov)

1 - 25 z celkom 72 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná bilingválna materská škola akreditovaná MS SR - celodenná, poldenná starostlivosť v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Súkromná medzinárodná základná a materská škola s výučbou v anglickom jazyku.
Bilingválne slovensko - anglické gymnázium. Osemročné a päťročné bilingválne štúdium, štvorročné štúdium.
Súkromné bilingválne detské centrum pre deti vo veku od 1 do 4 rokov.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.
Spojená škola - základná škola a gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, bilingválne štúdium a osemročné štúdium.
Spojená škola - Základná škola Košická a Gymnázium Jura Hronca. Štvorročné, päťročné a osemročné bilingválne štúdium.
Súkromná materská škola BESST. Súkromná základná škola BESST. Súkromné bilingválne gymnázium BESST.
Predškolské vzdelávacie zariadenie s vyučovacím jazykom anglickým - jazykové vzdelávanie, pobyt vonku, záujmové krúžky.
Vyučovanie anglického jazyka pre deti. Základom vyučovania je prirodzená komunikácia v anglickom jazyku s kvalifikovanými učiteľmi z Veľkej Británie.
Medzinárodná materská, základná a stredná škola s výučbou v anglickom jazyku a študijným plánom od Cambridgeskej univerzity.
Všeobecné stredoškolské vzdelanie so zameraním na prírodovedné predmety a ovládanie jedného zo svetových jazykov.
Gymnázium zamerané na osemročné štúdium so slovensko - španielskou bilingválnou sekciou. Možnosť štvorročného aj osemročného štúdia.
Vzdelávanie s osemročným - bilingválne zameranie, ekologické a štvorročným - všeobecné zameranie štúdiom.
Osemročné gymnázium - výchova a vzdelávanie v katolíckom duchu, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Rusko - anglicko - slovenská škôlka pre deti od 1 do 6 roka. Vyučovanie pomocou hier a bežných stavov, rozvoj reči. Bábkové divadlo.
Súkromné gymnázium - ponuka denného a externého štúdia na bilingválnom a štandardnom gymnáziu s dĺžkou 4 roky.
Informácie o škole, jazykové pobyty, študenti, učitelia, voliteľné predmety, krúžky.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Bilingválna škôlka - zameriavanie na rozvoj talentu a schopností detí už od 18. mesiaca ich veku. Rozvíjanie anglického jazyka a sociálno - komunikačných zručností.
Všeobecné vzdelanie v rámci štvorročného a osemročného gymnázia, športového gymnázia a bilingválneho anglicko - slovenského gymnázia.
Bilingválne vyučovanie, jazykové certifikáty, možnosť štúdia v zahraničí, výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava študentov na vysoké školy.