Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Detské domovy(79 záznamov)

1 - 25 z celkom 79 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova detí s nariadenou ústavnou výchovou od narodenia až do dospelosti prevažne s ľahkým mentálnym postihnutím.
Činnosti sociálnej pomoci pre opustené deti s ubytovaním. Záujmová činnosť, starostlivosť o deti.
Poskytovanie náhradnej výchovy s rodinným charakterom pre deti od narodenia až do dospelosti.
Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova mladistvých a poradenské služby pre rodičov.
Detský domov rodinného typu, činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním. Záujmová činnosť.
Detský domov - zariadenie na vykonávanie opatrení sociálno - právnej ochrany detí. Poskytovanie starostlivosti v profesionálnych rodinách.
Výchova detí, vytváranie podmienok pripomínajúcich prirodzené rodinné prostredie.
Neštátny cirkevný detský domov rodinného typu, starostlivosť o deti a mladistvých.
Detský domov - činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova detí. Poradenské služby.
Starostlivosť o deti bez rodiny. Výučba, sociálny program, fotogaléria, história, sponzori.
Starostlivosť o deti, výchova, príprava na vyučovanie, záujmová činnosť, zdravotná starostlivosť, všestranný a prirodzený rozvoj osobnosti dieťaťa.
Detský domov - opatera a výchova detí a mládeže, sociálna pomoc.
Starostlivosť a výchova detí vo veku od 3 do 18 rokov, až do osamostatnenia sa.
Detský domov - stravovanie, ubytovanie, učebné pomôcky, odevy, výchova a vzdelanie pre deti.
Centrum pre deti a rodiny Komárno - vykonáva činnosti v zmysle zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálne kuratele.
Centrum pre deti a rodiny Skalica - výchova detí, stravovanie, ubytovanie, učebné pomôcky, odevy, vreckové.
Výchova detí, zabezpečovanie náhradnej rodinnej starostlivosti pre najmenšie deti a pre zdravotne postihnuté deti. Poskytovanie stravy, učebných pomôcok, oblečenia.