Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Detské domovy(80 záznamov)

51 - 75 z celkom 80 výsledkov
Odporúčame vám
Detský domov - výchova detí, zabezpečovanie náhradnej rodinnej starostlivosti.
Prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti. Vytváranie podmienok pre náhradnú starostlivosť o deti, zriaďovanie profesionálnych náhradných rodín, pomoc deťom a mládeži.
Činnosť sociálnej pomoci deťom a mládeži spojené s ubytovaním. Poradenská činnosť.
Detský domov - rehabilitačná činnosť, telesné, sociálne a duševné vyvíjanie detí.
Starostlivosť a výchovu detí vo veku od 0 do 15 rokov a súčasne ŤZP deťom.
Detský domov, ktorý poskytuje stravovanie, ubytovanie, učebné pomôcky, odevy, vreckové, výchovu a vzdelanie pre deti.
Detský domov - výchova detí, poskytovanie stravy, učebných pomôcok, oblečenia.
Výchova a príprava detí na vyučovanie, záujmová činnosť, zdravotná starostlivosť, ubytovanie.
Krízové stredisko pre deti od 0 do 18 rokov nachádzajúcich sa v krízovej životnej situácii.
Detský domov - starostlivosť o deti v profesionálnych rodinách, skupinovo v rodinných domoch, špecializovaná opatera pre deti s duševnou poruchou.
Starostlivosť pre deti s fyzickým, zmyslovým a mentálnym postihnutím.
Detský domov, ktorého súčasťou je aktívne vyhľadávanie a spolupráca s profesionálnymi rodičmi.
Združenie Detský smiech. Služby neštátneho detského domova a tvorba siete profesionálnych rodín.
Starostlivosť o deti, mládež a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
Detský domov rodinného typu s cieľom pomáhať deťom a ich rodinám, ktoré sú v ohrození a núdzi.
Detský domov - zabezpečovanie starostlivosti, základná škola, výchovno - vzdelávacia činnosť, príprava na stredné školy.