Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Detskí psychológovia(112 záznamov)

26 - 50 z celkom 112 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie psychologického poradenstva deťom a dospelým, terapie, psychologická diagnostika, online poradenstvo.
Poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.
Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Psychologické, špeciálno - pedagogické, kariérne poradenstvo a diagnostika. Poskytovanie odbornej starostlivosti deťom a žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a deťom s poruchami učenia a správania.
Detské psychologické poradenstvo. Komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika. Poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania detí.
Diagnostika a poradenstvo vo vzdelávacom, osobnostnom a sociálnom vývine detí a žiakov základných a stredných škôl.
Psychologické poradenstvo - ponuka relaxačných techník za účelom sebakontroly a na podporu koncentrácie, poradenstvo pri rozvode, partnerské a manželské krízy.
Vzdelávanie za pomoci detských psychológov, v oblasti osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od 3 rokov do ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Diagnostická, poradenská, terapeutická činnosť v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, sociálneho a kariérového vývinu.
Školská a rovesnícka mediácia. Riešenie konfliktov v školskom prostredí cestou školskej a rovesníckej mediácie.
Poskytovanie sociálnych služieb pre žiakov a učiteľov, pedagogické a psychologické poradenstvo, diagnostika, terapia, reedukácia.
Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva. Psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická starostlivosť pre deti.
Detské psychologické poradenstvo. Komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby pre pedagógov, žiakov a študentov.
Dopravno - psychologické vyšetrenie vodičov, predchádzanie rizikovému správaniu sa účastníkov cestnej premávky. Psychoterapia detí a dospelých, psychodiagnostické vyšetrenie.
Psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu detí a mládeže.
Ambulancia klinického psychológa. Diagnózy a liečenie psychických chorôb detí a dospelých. Katatýmno-imaginatívna terapia, sugestívna psychoterapia a hypnóza.
Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, logopedická, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna činnosť.