Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Detskí psychológovia(126 záznamov)

26 - 50 z celkom 126 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenstvo v ťažkých životných situáciách, v dlhodobej nezamestnanosti a nácvik sociálnych zručností, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok. Ambulantná starostlivosť o deti pri poruchách správania
Ambulantná prax v oblasti psychológie a klinickej psychológie, klasická a behoviorálna psychológia pre detí aj dospelých.
Psychologické poradenstvo pre deti materských, základných a stredných škôl, ich rodičov a učiteľov.
Psychologické, medicínske a ošetrovateľské centrum. Poskytovanie psychologickej intervencie v krízových situáciách, odborné poradenstvo pri závažných životných rozhodnutiach, psychoterapia.
Psychologické, medicínske a ošetrovateľské centrum. Poskytovanie psychologickej intervencie v krízových situáciách, odborné poradenstvo pri závažných životných rozhodnutiach, psychoterapia.
Individuálna psychoterapia, párová a rodinná terapia, liečebno - pedagogické poradenstvo, programy rozvoja osobnosti, domáce terapeutické služby pre deti s postihnutím alebo neštandardným správaním.
Psychologické poradenstvo, psychodiagnostika, rozvoj ľudských zdrojov, koučing, analýzy, školská psychológia, organizovanie kurzov - komunikácia, asertivita, vzťahy, rozhodovanie, stres, učenie.
Psychologická, špeciálno-pedagogická, diagnostická, výchovná poradenská a preventívna starostlivosť deťom v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, rozvoj nadania.
Psychologické poradenstvo, diagnostika pre dospelých, dospievajúcich a deti. Psychoterapia.
Poskytovanie psychologickej, špeciálno - pedagogickej, diagnostickej, výchovnej, poradenskej a preventívnej starostlivosti deťom.
Psychologická, logopedická a špeciálno - pedagogická starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Detská psychologická starostlivosť, logopédia, diagnostika a starostlivosť o dieťa v oblasti vývinových porúch reči, učenia a pozornosti - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia.
Psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu detí a mládeže.
Poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom a pedagógom škôl a školských zariadení. Poradenstvo.
Vyšetrenie vývinu psychomotoriky, reči a rozumových schopností u detí od 0 do 15 rokov. Výchovné poradenstvo, posudková činnosť, školaká zrelosť, mimoriadne nadané deti, poruchy spánku a iné.
Diagnostika, poradenstvo, práca s deťmi zameraná na rozvoj schopností a zručností. Riešenie problémov s učením, hyperaktivitou, správaním, výchovné problémy.
Pedagogicko - psychologická poradňa pre deti, mládež, rodičov a učiteľov. Organizovanie poradenských klubov pre deti a mamičky.
Súkromná psychologická ambulantná prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Psychodiagnostika a psychoterapia detí, mládeže a dospelých. Posúdenie pre prácu SBS, pomocná činnosť v krízových situáciách, práca s traumou a so snami, psychosomatické ochorenia.
Psychologická ambulancia pre deti a dorast. Vyšetrenia, diagnostika, liečenie detských psychologických problémov.
Poradenstvo, diagnostika pre dospelých, dospievajúcich a deti. Psychoterapia.
Psychologická diagnostika detí - mentálne schopnosti, školská zrelosť, ľahká mozgová dysfunkcia, osobnostné testy a metodiky. Psychologické poradenstvo.
Psychologická ambulancia - psychologické poradenstvo, psychoterapia a pomoc v náročných životných situáciach.
Psychologická ambulancia - poskytovanie psychologickej pomoci, liečenie duševných porúch a ochorení u detí a dospelých, duševná trauma, následky stresu, poradenstvo.