Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ekologické združenia - Bratislavský kraj(22 záznamov)

Slovensko Ekologické združenia - Bratislavský kraj
Bratislava (21)
Pezinok (1)
1 - 22 z celkom 22 výsledkov
Odporúčame vám
Teória a metódy krajinno-ekologického výskumu, mapovanie reálnej krajinnej a vegetačnej štruktúry, aplikovaná krajinná ekológia.
Rekonštrukcia mlynov v Kvačianskej doline dobrovoľníkmi, udržiavanie zachovalého stavu.
Ochrana zdrojov pitnej vody, zveľaďovanie a obnova hodnôt kvality života. Podpora, propagácia a realizácia ekologického a environmentálneho vzdelávania, realizácia analýz a poradenstvo.
Organizovanie a zabezpečovanie prednášok a konferencií týkajúcich sa poľnohospodárskeho sektoru, odborné informácie, zvyšovanie úrovne informovanosti drobných chovateľov, životné prostredie.
Organizovanie pravidelných i jednorázových programov a akcií, informačná činnosť. Angažovanie sa v konkrétnych problémoch. Spolupráca so štátnou správou i inými občianskými organizáciami.
Nadácia - rozvoj duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, činnosť v oblasti ekológie a enviromentalistiky, vzdelávanie, ekonomické poradenstvo, podpora telesnej výchovy a športu.
Mimovládne, nezávislé a neziskové združenie, založené s cieľom prispievať svojimi aktivitami ku riešeniu znižovania vplyvov výrobných a ďalších činností na životné prostredie.
Nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu.
Ochrana životného prostredia, meranie vplyvov na životné prostredie na území Slovenskej republiky, systémy správy podnikového prostredia.
Dobrovoľné združenie. Aktivity smerujúce k podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, presadzovanie legislatívnych zmien, šírenie poznatkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Občianske združenie najmä mladých ľudí zamerané na záchranu kultúrnych pamiatok formou dvojtýždňových letných táborov pre dobrovoľníkov.
Podpora existujúcich masmédií orientujúcich sa na environmentálnu problematiku, zapojenie verejnosti do procesu a zvyšovanie verejného povedomia.
Združenie napomáhajúce rastu osobností cestou hľadania a vytvárania súladu ľudí a prírody.
Medzinárodná organizácia pre vodu. Prezentácia slovenského vodného hospodárstva vo svetovom merítku a zastupovanie jeho záujmov v celosvetovej organizácii IWA.
Nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného prostredia. Upozorňovanie verejnosti na vážne ekologické problémy.
Stála výstava produktov prispievajúcich k ochrane životného prostredia, prezentácia využitia inštalovaných funkčných zariadení v praxi, predaj prezentovaných produktov, šírenie osvety a informácií.
Podpora aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia v krajinách strednej a východnej Európy.
Tvorba a ochrana životného prostredia a zdravia ľudí, príprava občanov na separovaný zber, osveta. Zapojenie škôl, obcí do programu separovaného zberu.
Organizovanie záujmových aktivít pre deti a mládež. Poradenstvo hlavne v oblasti porúch učenia, správania, emociálneho a sociálneho narušenia. Environmentálna výchova.
Organizovanie jednodňových i viacdňových akcií formou výletov spojených s aktivitami, prednáškami a výkladom ohľadne ochrany prírody a životného prostredia.
Záchrana a revitalizácia prírodnej rezervácie Chynoriansky luh, mapovanie fauny a flóry, osvetová činnosť, informovanie verejnosti.
Slovenská asociácia ochrany rastlín vznikla ako záujmové združenie, jej úlohou je obhajovať a presadzovať záujmy agrochemického priemyslu v Európe.