Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
76 - 100 z celkom 716 výsledkov
Odporúčame vám
Geodetické a kartografické služby - geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, stavieb, porealizačné zamerania. Vyhotovenia znaleckých posudkov a darovacích zmlúv, právne poradenstva.
Geodetické a kartografické práce, geometrické plány, vytyčovanie stavieb a vlastníckych hraníc. Polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zameranie inžinierskych sietí, účelové mapy, meranie GPS.
Geometrické plány, vytyčovanie stavieb a hraníc pozemkov, výškopisné merania pre projektovú dokumentáciu.
Geodetické a kartografické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov.
Geodetické a kartografické práce, overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác.
Inžinierska geodézia v stavebníctve, vyhotovenie geometrického plánu, vytýčenie hranice pozemku, polohopis a výškopis. Podklad pre projektovanie, vytyčovanie a zameranie inžinierských sietí.
Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie pozemkov, stavieb, polohopisné a výškopisné práce, identifikácie parciel, poradenstvo v oblasti geodézie a katastra.
Geodetické práce - geometrický plán, polohopis a výškopis, vytýčenie pozemku, zameranie stavby ku kolaudácii, vytýčenie stavebného objektu.
Poskytovanie kompletných služieb v oblasti geodézie a kartografie.
Geodetické a kartografické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné práce.
Geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností a investičnej výstavbe vykonávané autorizovaným geodetom.
Vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie pozemkov, zamerania pozemkov, inžinierska geodézia, poradenstvo v oblasti prevodu nehnuteľností.
Geodetické služby, geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie stavieb, predrealizačné a porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie.
Špeciálne zakladanie stavieb, paženie stavebných jám, vrtné, laboratórne práce, penetračné skúšky. Geotechnické práce. Strojárenská výroba - výroba armokošov, trubkových mikropilót, vrtákov.
Geodetické práce, polohopisné a výškopisné plány, vytyčovanie hraníc pozemkov.
Inžinierska a projektová činnosť v investičnej výstavbe. Projektovanie vodohospodárskych stavieb, inžinierska činnosť, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
Realizácia plynovodov, plynových prípojok, vodohospodárskych stavieb, potrubných a iných líniových stavieb. Projektovanie. Geodetické, zemné a výkopové práce. Revízie plynových zariadení.
Stavebná spoločnosť. Realizácie fasád, hrubých stavieb, priemyselných stavieb, rekonštrukcií, striech, tvorba interiéru a exteriéru. Projektová dokumentácia, geodetická činnosť. Odborné poradenstvo.
Geodetické práce a poradenstvo. Predaj geodetických a elektronických prístrojov a stavebného materiálu.
Geodetická kancelária - geometrické plány, vytýčenie hranice pozemku a stavieb, predrealizačné zameranie, osadenie stavby podľa projektu, polohopisné a výškopisné zameranie, veľkoformátová tlač.
Geodetické a kartografické práce. Poradenstvo geodézie a kartografie.
Geometrické plány. Geodetické práce v investičnej výstavbe. Grafické práce MicroStation.
Projektovanie, geodetické a kartografické práce. Inžinierska činnosť.