Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
26 - 50 z celkom 717 výsledkov
Odporúčame vám
Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, polohopisné a výškopisné zameranie, vytyčovanie objektov, pozemkov, porealizačné zamerania, 3D modely terény, profily.
Činnosť zememeračskej kancelárie - geodetické práce v oblasti stavebníctva. Kartografické činnosti.
Zameriavanie pozemkov, vyhotovovanie geometrických plánov na rôzne účely, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné plány, pozdĺžne a priečne profily, adresné body.
Geodetické práce - katastrálna geodézia, geometrické plány, rozdelenie parciel, zlúčenie parciel, majetkoprávne vysporiadanie, poradenská činnosť.
Geodetické práce - geometrické plány, vytýčenie hraníc, polohopisné a výškopisné meranie, osadenie stavieb, meranie inžinierskych sietí, právne poradenstvo.
Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov a stavebných objektov, bodové polia a poradenská činnosť v oblasti geodézie.
Služby v oblasti geodetických a kartografických prác, zameranie stavieb, vytýčenie hraníc pozemkov, rozdelenie nehnuteľností, osadenie stavieb, polohopis a výškopis.
Geodetické, kartografické a inžinierske služby vrátane projektovania v oblasti stavebníctva.
Geometrické, polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zameranie, pozemkové úpravy, zameranie inžinierskych sietí, geodetické zameranie STL prípojok a digitálny výstup, inžinierska geodézia.
Geometrické plány na rozdelenie pozemkov, na zameranie stavby, na majetkové usporiadanie, polohopisné a výškopisné plány a vytyčovacie náčrty.
Geodetické a kartografické práce - vytyčovanie hraníc pozemkov, plány na zameranie pozemkov, zameranie stavieb.
Geodetické a kartografické práce - polohopisné a výškopisné plány, vytyčovanie stavieb a pozemkov.
Geodetické a kartografické činnosti, geometrické plány a vytyčovanie hraníc, predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie skutočného stavu.
Geodetické a kartografické práce, geodetické a ekologické poradenstvo.
Geometrický plán, inžinierska geodézia, polohopisný a výškopisný plán, vytýčenie pozemku, technická pomoc, darovacia, kúpna zmluva.
Geodetické práce. Geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov, projekty pozemkových úprav, register obnovenej evidencie pozemkov.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemokov, inžinierska geodézia.
Vypracovanie projektovej dokumentácie, geodetické práce, inžinierske činnosti, montáž a výstavba telekomunikačných vedení, zemné a výkopové práce, likvidácia odpadu, poradenstvo, vytyčovanie stavieb.
Geodetické práce, projektovanie pozemkových úprav, vypracovanie plánov, tvorba účelových máp, inžinierska geodézia, poradenská a konzultačná činnosť.
Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, adresné body, priestorové vytýčenie stavieb, polohopisné a výškopisné zameranie.
Autorizovaný geodet - vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov. Porealizačné zameranie stavieb. Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností - kúpno-predajné, darovacie zmluvy.
Geodetické a kartografické práce a služby, projektová dokumentácia.
Geodetické projektovanie - tvorba grafických modelov, mapovanie terénu, vytvorenie grafických máp. Geodetické práce - inžinierska geodézia, vypracovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc.
Servis geodetických prístrojov, predaj meracej techniky pre geodetov, kalibrácie optických nivelačných prístrojov, potrubných laserov, rotačných laserov, meracích pásiem.
Vyhotovovanie geometrických plánov, adresných bodov, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavebných objektov, spracovanie mapových podkladov pre projekty stavieb, polohové a výškové zameranie.