Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
51 - 75 z celkom 716 výsledkov
Odporúčame vám
Služby geodeta. Malometrážne montované objekty pre rekreačné účely, malometrážne bývanie so špeciálne navrhnutým interiérom.
Inžinierska činnosť v stavebníctve - projektovanie, geodetické, kartografické služby a poradenstvo.
Geodetické služby pre fyzické osoby a firmy - vytyčovanie hraníc pozemkov, kontrolné meranie a vyhodnotenie žeriavových dráh, polohopisné a výškopisné podklady pre projektovú dokumentáciu.
Geodetické a kartografické služby - tvorba geometrických plánov, vytyčovanie stavebných objektov, podklady pre projekčnú činnosť. Projektová dokumentácia.
Projektové a geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézie, pozemkových úprav.
Inžinierska geodézia, kataster nehnuteľností, inžiniering, poradenské služby, stavebníctvo, reality, geodet.
Geodetické práce v katastri nehnuteľností, investičnej výstavbe a mapovaní.
Geodetické služby - kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia, geometrické plány, vytyčovanie pozemkov a stavieb, zameranie stavby ku kolaudácii, súčinnosť geodeta pri vklade do katastra.
Geodetické a kartografické práce - overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác. Vypracovanie dokumentácie a projektu technického vybavenia stavieb.
Geodetické a kartografické práce, sprostredkovanie geodetických a kartografických prác. Vytyčovanie hraníc pozemkov, inžinierska geodézia, realitné služby.
Geodetické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, znalecké posudky z odboru geodézia a kartografia.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, predrealizačné a porealizačné zameranie, vytyčovanie stavieb, cestných komunikácií, vyhotovenie dokumentácie pre líniové stavby.
Obchodná a fotogrametrická spoločnosť. Predaj geodetických, laserových prístrojov, lekárskej techniky a zariadení pre tlač, prístrojov pre poľnohospodárov.
Vyhotovovanie geometrických plánov a vecného bremena, vytyčovanie pozemkov, výkupové elaboráty grafické identifikácie, inžinierska geodézia.
Geodetické a kartografické práce: geometrické plány, vytýčenie hranice pozemkov, polohopisné a vyškopisné plány, vytýčenie a porealizačné zameranie stavebných objektov.
Geodetické a kartografické práce - vytyčovanie hraníc pozemkov, vyhotovenie geometrických plánov, majetkoprávne vysporiadanie parciel.
Geometrické plány, vytýčenie hraníc, osadenie stavieb, základov, adresné body, polohopisné a výškopisné plány.
Realitná činnosť. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, vypracovanie zmlúv a dohôd, poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľnosti. Stavebný dozor, inžinierska a investičná činnosť.
Projektovanie. Poskytovanie geodetických a kartografických služieb, vytyčovanie hraníc, pozemkové úpravy.
Ponuka návrhu geometrického plánu, vytýčenie hraníc pozemku a stavieb,polohopis – výškopis, digitálna mapa.
Projektovanie. Služby v oblasti geodetických a kartografických prác.
Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie stavieb. Polohopisé a výškopisné plány, zameranie adresných bodov.
Poradenské služby v stavebníctve. Geodetická kancelária, ponuka geodetických a kartografických prác, spracovanie výsledkov.
Geodetické práce. Vytyčovanie hraníc pozemkov, predprojektové zameranie, predrealizačné a porealizačné zameranie.