Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geologické práce - Banskobystrický kraj(28 záznamov)

Slovensko Geologické práce - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 28 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Vŕtanie studní a ich realizácia, geologické vrty, prieskumné vrty, vrty pre tepelné čerpadlá.
Geologický a environmentálny výskum v oblasti ložiska zlato-strieborných rúd lomu Šturec.
Geologické a hydrogeologické prieskumy a posudky. Realizácia vŕtaných studní.
Strojné a ručné kopanie studní, renovácie a prehlbovanie starých studní, výkop, čistenie, prehlbovanie po dohode a oboznámenie sa s požiadavkou.
Vŕtanie studní, vŕtanie inžiniersko - geologických a hydrogeologických vrtov, vŕtanie vrtov pre tepelné čerpadlá, čistenie vrtov, vrty na pilóty, hydrogeologické posudky.
Vŕtanie, hĺbenie studní, vŕtanie jám, kanalizačných šácht, ryhovanie, vyhľadávanie vody. Zváračské, zámočnícke, vŕtacie, výkopové práce. Požičiavanie stavebného náradia.
Likvidácia nebezpečného odpadu, vŕtanie studní, čistenie lapačov oleja a tukov, geologické práce, hydrogeológia.
Predaj geodetických a oftalmologických prístrojov. Tvorbou geodát.
Vŕtanie studní, vrty pre tepelné čerpadlá, prehlbovanie kopaných studní, vrty pre geologický a hydrogeologický prieskum.
Geografické informačné systémy – spracovanie priestorových grafických informácií pomocou výkonnej výpočtovej techniky, produkcia tematicky zameraných geografických informačných systémov.
Realizácia geologických, prieskumných, inžiniersko-geologických vrtných prác a ich geologické a geodetické vyhodnocovanie.
Priemyselné čistenie znečistených plôch a kanalizácií. Prevádzka čistiarní odpadových vôd. Vŕtanie sond a odber vzoriek zemín.
Geologická a banská činnosť, ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia. Hydrogeologické posudky. Hodnotenie vplyvov využívania ložísk na životné prostredie.
Radónový prieskum zastavaných plôch, predbežný prieskum rizika, predkolaudačné merania v objektoch, merania v existujúcej zástavbe. Návrhy a konzultácie k protiradónovým opatreniam.
Služby v oblasti bilancie skrývky humusového horizontu a pedologický prieskum, vypracovanie spätnej rekultivácie dočasne odnímaných poľnohospodárskych pôd.
Geologické práce, hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, sanácia environmentálnej záťaže, posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA, konzultácie v oblasti životného prostredia.
Vykonávanie trhacích prác malého a veľkého rozsahu, deštrukcií, projektovanie banskej činnosti, povrchové dobývanie nerastov, stavebná činnosť, meranie seizmických a tlakových vĺn.
Environmentálne záťaže, prieskum a sanácia environmentálnej záťaže, monitoring, analýza rizika, riziková analýza, aktualizácia analýzy rizika, hydrogeologický prieskum, čerpacie skúšky, posudky.
Prieskumné práce pod vodou. Vyhľadávanie a vyťahovanie predmetov z vodných tokov, prírodných a umelo vytvorených vodných plôch. Vývoj, výroba a oprava stavebníc modelov lietadiel a lodí.
Kartografické a geodetické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc, zameriavanie pozemkov, vytyčovanie stavieb, zameranie stavby.
Poradenské služby v geotechnike. Služby v oblasti technológie zemných prác, stavebné skúšobníctvo, inžiniersko-geologický prieskum, projektovanie stavieb.
Geologické práce, ložisková, inžinierska geológia, hydrogeológia. Monitorovanie kvality podzemných vôd. Výstavba športovísk a ekologických stavieb. Ťažba, spracovanie a úprava nerastných surovín.
Zabezpečenie geologického, dendrologického prieskumu, zisťovanie polohy inžinierskych sietí, zabezpečenie zmeny územných plánov. Zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia.
Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu, ložiskového, geologického a hydrogeologického prieskumu.