Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Trenčiansky kraj(18 záznamov)

Slovensko Humanitárne a sociálne občianske združenia - Trenčiansky kraj
1 - 18 z celkom 18 výsledkov
Odporúčame vám
Všeobecná podpora viacnásobne postihnutých detí, poskytovanie podpory a poradenstva rodinám týchto deti, podpora vzdelávania, rehabilitácie, vzdelávania pedagógov, založenie denného stacionára.
Nezisková organizácia - pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Využitie voľného času mladých ľudí v cirkevnom zbore ECAV Záriečie, duchovný rast mládeže, športové, záujmové a kultúrne aktivity pre mladých, odbúravanie medzigeneračných rozdielov.
Vyvíjanie činností sociálneho a humanitárneho charakteru národného i medzinárodného dosahu, participovanie na projektoch rozvojovej pomoci, napomáhanie rastu solidárnosti medzi ľuďmi.
Občianske združenie - ochrana občanov a zabezpečenie ich dôstojného plnohodnotného života.
Občianske združenie Kuko - vzdelávanie, rehabilitácie, kultúra, šport, spoločenské dianie, aktívny relax zdravotne postihnutým deťom a dospelým.
Občianske združenie zamerané na pomoc do chudobných častí sveta ako sú Afganistan a Maroko, pomoc Slovensku.
Usilovanie o obnovu a ozdravenie rodiny. Poradenská činnosť, príprava mládeže na manželstvo.
Podpora charitatívnych a sociálnych projektov, podieľať sa na opatrovateľských a ošetrovateľských službách pre starých a chorých ľudí.
Pomoc ľudom v núdzi na Haiti, predovšetkým prostredníctvom projektov zalesňovania, poľnohospodárstva a zabezpečovania základných potravín, rozvoja vidieckych oblastí a vzdelávania.
Občianske združenie PARADI ROMA - podpora rómskych rodín, remesiel, vytvorenie vzdelávacieho centra.
Humanizácia zdravotníckych zariadení so zameraním na detské oddelenia, zlepšovanie študijných výsledkov u detí v detských domovoch.
Sociálna a humanitárna starostlivosť o deti s autistickým syndrómom. Sociálna prevencia, sociálne poradenstvo, organizovanie výstav, kurzov.
Občianske združenie zamerané na pomoc obetiam nášľapných mín. Projekty, kreslené seriály pre deti.
Podpora a pomoc sociálne slabším skupinám, deťom z detských domovov a nemocničným zariadeniam, ochrana zvierat, pomoc útulkom pre zvieratá a ochrana životného prostredia.
Občianske združenie na pomoc ľudom v núdzi. Pomoc pri dopravných nehodách a zásahy pri živelných pohromách.