Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Inšpekcia a certifikácia(68 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
26 - 50 z celkom 68 výsledkov
Odporúčame vám
Kontrola používania jednotiek a ich symbolov, dodržiavania povinností používateľmi určených meradiel a parametrov vyrábaných určených meradiel v súlade so schváleným typom.
Financie a bankové služby - analýzy spoločnosti, príprava podkladov na leasing, kontrola účtovných výkazov. Zakladanie, reštrukturalizácia, konkurzy a likvidácia spoločností. Poradenstvo.
Kontrola ekologického poľnohospodárstva, inšpekcia a certifikácia na celom území Českej a Slovenskej republiky.
Outsourcing IT. Registračná autorita - vystavovanie certifikátov pre elektronický podpis.
Elektrotechnický výskumný a projektový ústav - výroba a výskum zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a pohonných systémov, jednoúčelových strojov pre rôzne odvetvia. Skúšobníctvo, certifikácia.
Inšpekčný orgán typ A, overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, úradné skúšky, posudzovanie dokumentácie, banská činnosť, bezpečnotechnické služby, koordinácia na stavenisku.
Technické testovanie a analýzy, vykonávanie kontrol tovarov a služieb podľa príslušných technických noriem, právnych predpisov. Poradenstvo. Kuriérska a doručovateľská služba. Sledovanie zásielok.
Poradenstvo, konzultácie a audity -v oblasti životného prostredia. Certifikácie systémov riadenia kvality, životného prostredia a BOZP. Školenia v riadení integrovaných systémov a legislatívy.
Certifikácia systémov managementu kvality - QMS, environmentálneho managementu - EMS, managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - OHSAS. Odborné kurzy v oblasti certifikácie systémov.
Certifikácia manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem ISO. Organizovanie školení a seminárov.
Poskytnutie sublicencie. Vydávanie povolenia na výrobu, alebo opravu európskych plochých paliet. Zabezpečenie výroby, evidencie a vydávanie vypaľovacích razidiel. Vykonávanie inšpekcie.
Nezávislá, skúšobná, kalibračná, certifikačná, konzultačná a inšpekčná spoločnosť hodnotenia kvality a bezpečnosti výrobkov, certifikácie.
Certifikácia systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001, TS 16949, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, STN EN 15038:2006, STN EN ISO 13485:2004. Školenia.
Poradenstvo v oblasti hygieny potravín - vypracovanie systému HACCP, prevádzkového poriadku, sanitačného poriadku, poradenstvo a konzultácie, audit, školenia, zabezpečenie obhliadky prevádzky.
Vypracovanie energetického certifikátu ku kolaudácii a vypracovanie teplotechnického posúdenia k stavebnému povoleniu.
Riadenie a manažovanie spotreby energie, zistenie skutkového stavu, návrhy opatrení a ich realizácia (projekty a implementácia), termovízne merania.
Akreditácia kalibračných, skúšobných, medicínskych laboratórií, inšpekčných orgánov. Atestácie plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek.
Certifikácia environmentálnych systémov kvality, systémov bezpečnosti potravín, certifikácia v zdravotníckom sektore.
Medzinárodná mimovládna nezisková organizácia zameraná na problémy transparentnosti a korupcie na medzinárodnej a národnej úrovni.
Akreditovaný certifikačný orgán, certifikácia systémov manažérstva kvality, systémov environmentálneho manažérstva a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Tlmočenie a predkladanie poľského jazyka, poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní a zlepšovaní systémov zabezpečovania kvality a certifikácie výrobkov, školenia v oblasti manažérstva kvality.
Výskum a vývoj, inžinierske služby, certifikačné činnosti, vzdelávanie, stroje a zariadenia, zváracie materiály, výroba polotovarov, renovácie a opravy, normalizácia, publikácie, časopis.
Poradenstvo, audity, školenia, konzultácie a certifikácie v oblasti manažérskych systémov (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 22301...), ochrany osobných údajov a business kontinuity.
Výroba, dodávka a servis zdvíhacích zariadení. Vykonávanie revízie a certifikácie na technických zariadeniach.