Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Jazykové gymnáziá(47 záznamov)

1 - 25 z celkom 47 výsledkov
Odporúčame vám
Vzdelávacia činnosť na stredoškolskej úrovni so zameraním na všeobecné a jazykové štúdium.
Informácie o histórií školy, pedagogických pracovníkoch, učebných plánoch, súťažiach, aktuálnych udalostiach.
História školy, učiteľský zbor, žiaci, krúžky, projekty, fotogaléria.
Gymnázium, štvorročné štúdium, rozšírená výučba jazykov, príprava na vysokú školu.
Záujmové projekty pre študentov. Aktivity školy, profesori, študenti, fotogaléria, kontakty.
Všeobecné stredoškolské vzdelanie so zameraním na prírodovedné predmety a ovládanie jedného zo svetových jazykov.
Súkromné gymnázium so zameraním na výuku cudzích jazykov, profil školy, učebné plány, prijímacie pohovory, pedagógovia.
Osemročné štátne gymnázium - zoznamy žiakov, učiteľov a tried. Oznamy, novinky, história školy a fotografie.
Základné informácie o gymnáziu, o prijímacom konaní, o vyučovacom procese, rozvrhy, kontakty, aktuality.
Profil školy, novinky, informácie o zamestnancoch a študentoch, výsledky maturít a prijímacích skúšok, zastupovanie, predmety a fotogaléria.
Gymnázium - štvorročné alebo osemročné štúdium s vykonaním maturitnej skúšky.
Gymnázium s možnosťou štvorročného všeobecného a osemročného jazykového štúdia.
Päťročné slovensko-španielske, slovensko-čínske bilingválne štúdium, osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky a kultúru.
Informácie o prijímacích skúškach, španielska sekcia, slovenská sekcia, informácie o škole.
Štvorročné a osemročné štúdium. Zameranie na informatiku, všeobecné štúdium a cudzie jazyky. Bilingválne štúdium.
Štátne gymnázium v Malackách. 4-ročné štúdium so všeobecným zameraním a 8-ročné jazykové štúdium.
Osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. Aktuality, zoznam žiakov a učiteľov, predmety, rozvrh.
Jazykové gymnázium. Aktuálne informácie, projekty, sylaby z angličtiny, predmety, testy a skúšky, známky, aktivity, krúžky, školné, jedáleň a jedálny lístok, rada rodičov, učitelia, publikácie.
Gymnázium zamerané na informatiku a bilingválne španielske gymnázium, informácie o škole, pedagogický zbor, študenti, projekty, úspechy.