Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Jazykové gymnáziá(56 záznamov)

1 - 25 z celkom 56 výsledkov
Odporúčame vám
Spojená škola - Základná škola Košická a Gymnázium Jura Hronca. Štvorročné, päťročné a osemročné bilingválne štúdium.
Cirkevné gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský a španielsky jazyk. Gymnázium otvára aj triedu s bilingválnym štúdiom anglického jazyka.
Všeobecné stredoškolské vzdelanie so zameraním na prírodovedné predmety a ovládanie jedného zo svetových jazykov.
Súkromné gymnázium so zameraním na výuku cudzích jazykov, profil školy, učebné plány, prijímacie pohovory, pedagógovia.
Vzdelávanie s osemročným - bilingválne zameranie, ekologické a štvorročným - všeobecné zameranie štúdiom.
Osemročné štátne gymnázium - zoznamy žiakov, učiteľov a tried. Oznamy, novinky, história školy a fotografie.
Základné informácie o gymnáziu, o prijímacom konaní, o vyučovacom procese, rozvrhy, kontakty, aktuality.
Profil školy, novinky, informácie o zamestnancoch a študentoch, výsledky maturít a prijímacích skúšok, zastupovanie, predmety a fotogaléria.
Gymnázium - štvorročné alebo osemročné štúdium s vykonaním maturitnej skúšky.
Gymnázium s možnosťou štvorročného všeobecného a osemročného jazykového štúdia.
Päťročné slovensko-španielske, slovensko-čínske bilingválne štúdium, osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky a kultúru.
Informácie o prijímacích skúškach, španielska sekcia, slovenská sekcia, informácie o škole.
Štvorročné a osemročné štúdium. Zameranie na informatiku, všeobecné štúdium a cudzie jazyky. Bilingválne štúdium.
Štátne gymnázium v Malackách. 4-ročné štúdium so všeobecným zameraním a 8-ročné jazykové štúdium.
Osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. Aktuality, zoznam žiakov a učiteľov, predmety, rozvrh.
Jazykové gymnázium. Aktuálne informácie, projekty, sylaby z angličtiny, predmety, testy a skúšky, známky, aktivity, krúžky, školné, jedáleň a jedálny lístok, rada rodičov, učitelia, publikácie.
Gymnázium zamerané na informatiku a bilingválne španielske gymnázium, informácie o škole, pedagogický zbor, študenti, projekty, úspechy.
Osemročné štúdium zamerané na vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky a ruský jazyk.
Gymnázium so zameraním na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Školské akcie, výmenné pobyty, štúdium, klubová činnosť. Možnosť osemročného, štvorročného štúdia a štúdia popri zamestnaní.
Katolícke cirkevné gymnázium so štvorročnou, osemročnou a šesťročnou formou denného štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov.
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým - anglické učebné osnovy, pedagógovia z Veľkej Británie, Austrálie a USA.