Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Kresťanské spoločenstvá(273 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
26 - 50 z celkom 273 výsledkov
Odporúčame vám
Spoločenstvo kresťanov, ktorí sa stretávajú k čítaniu Biblie a ku chválam a oslavám Pána Ježiša Krista.
Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Evanjelizačná činnosť, organizácia detských a mládežníckych táborov, vydávanie materiálov pre biblické vzdelávanie.
Kongregácia ružových sestier, história, informácie o komunite, program, stretnutia.
Ekumenické hnutie spoločenstiev ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín a priateľov. Organizovanie letných táborov, pútí a duchovných cvičení.
Misijné spoločenstvo - snaha o spoločný život, vzájomné rešpektovanie a priblíženie sa k Ježišovi. Spoločné misie, výjazdy.
Občianske združenie, podpora študentských kresťanských skupín, získavanie mládeže pre Ježiša Krista, rozširovanie zásad kresťanskej etiky, služba cirkvi. Kníhkupectvo s náboženskou literatúrou.
Práca s mladými ľuďmi na sídlisku Šípok v Malých Uherciach. Organizovanie letných táborov, akcií a podujatí.
Apoštolská cirkev špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru., správy, protestantská cirkev, služba veriacim, prinášanie morálnych a etických hodnôt.
Správa internetového kníhkupectva, médiá, knihy pre deti, rodičov, rady mladým, poézia, oddych, rast osobnosti, literatúra faktu, pre kňazov.
Vzdelávanie svojich členov, poriadanie súťaže pre deti, vytváranie projektov, sociálne poradenstvo. Tvorba metodických príručiek.
Spoločenstvo kňazov a ich pomocníkov, duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách v Košiciach.
Nezisková organizácia pôsobiaca v neziskovom sektore, organizujúca stretká spoločenstiev, krúžky, záujmové kluby v rôznych smeroch.
Misionárska spoločnosť. Služby preukazované starým, deťom, slobodným matkám, chorým v nemocnici, deťom na základných školách i v škôlke, veriacim vo farnostiach, bezdomovcom, utečencom a väzňom.
Kresťanské spoločenstvo ponúkajúce posolstvá, preklady Biblie, aplikácie na stiahnutie pre Bibliu. Vydavateľstvo kresťanskej literatúry. Misijná stanica, kresťanské spoločenstvo.
Cirkevný zbor Košice - Barca, zvestovanie Slova Božieho a prisluhovanie sviatostí. Vypožičiavanie kresťanskej literatúry, bohoslužby, biblické hodiny pre dospelých, vyučovanie náboženstva na školách.
Dobrovoľné občianske združenie, rozvíjanie osobnosti a sebarealizácie v prospech ostatných, podieľať sa na výchove mládeže.
Združenie pre katolícku evanjelizáciu a obnovu v Duchu Svätom, vydávanie náboženskej literatúry.
Združenie na podpora rodiny ako miesta pre výchovu detí a prehlbovanie vzťahov medzi manželmi, rodičmi a ich deťmi, v duchu kresťanských biblických hodnôt.
Cirkev bratská Svätý Jur - akcie, bohoslužby, detské besiedky, zborové akcie, fotogaléria.
Spoločenstvo v službe novej evanjelizácie. Informácie, mládež, škola, aktivity.
Šírenie kresťanského ducha do každodenného života. Organizovanie aktivít pre deti a mládež, ženy, mužov, poskytovanie poradenstva, bohoslužby.
Združenie kresťanov - reevanielizácia kresťanov v strednom veku.