Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Kresťanské spoločenstvá(269 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
26 - 50 z celkom 269 výsledkov
Odporúčame vám
Informácie o spoločenstve ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých.
Laické katolícke zmluvné spoločenstvo - o spoločenstve, prednášky, semináre a kurzy, projekty.
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - osobnosti, liturgika, poézia, história a diskusie.
Diplomatické styky Slovenska so Svätou stolicou. Dokumenty a vyhlásenia, kňazské semináre.
Práca s mládežou, so seniormi, sociálne služby, modlitbová služba, sociálne poradenstvo, duchovná formácia žien - matiek, práca s mládežou.
Pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a iným v núdzi. Vlastná výroba hračiek a pekárenských výrobkov.
Obnova a chránenie duchovných a mravných hodnôt ľudí, viery, kresťanských a národných povedomí. Vydávanie mesačníka QUO, organizovanie pútí. Charitatívna činnosť - zber šatstva, podpora misií.
Saleziánske občianske združenie a mládežnícky futbalový klub. Organizovanie a účasť na športových podujatiach, výchova a pomoc mladým.
Informácie o reholi piaristov. Spravodajstvo, zakladateľ, spisy, zbožné školy.
Združenie chorých a telesne postihnutých každého veku, starých a opustených a tých, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať chorým a trpiaci. Vydávanie kresťanského časopisu Rodina Nepoškvrnenej.
Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Evanjelizačná činnosť, organizácia detských a mládežníckych táborov, vydávanie materiálov pre biblické vzdelávanie.
Kongregácia ružových sestier, história, informácie o komunite, program, stretnutia.
Ekumenické hnutie spoločenstiev ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín a priateľov. Organizovanie letných táborov, pútí a duchovných cvičení.
Misijné spoločenstvo - snaha o spoločný život, vzájomné rešpektovanie a priblíženie sa k Ježišovi. Spoločné misie, výjazdy.
Občianske združenie, podpora študentských kresťanských skupín, získavanie mládeže pre Ježiša Krista, rozširovanie zásad kresťanskej etiky, služba cirkvi. Kníhkupectvo s náboženskou literatúrou.
Apoštolská cirkev špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru., správy, protestantská cirkev, služba veriacim, prinášanie morálnych a etických hodnôt.
Správa internetového kníhkupectva, médiá, knihy pre deti, rodičov, rady mladým, poézia, oddych, rast osobnosti, literatúra faktu, pre kňazov.
Vzdelávanie svojich členov, poriadanie súťaže pre deti, vytváranie projektov, sociálne poradenstvo. Tvorba metodických príručiek.
Spoločenstvo kňazov a ich pomocníkov, duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách v Košiciach.