Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ľudské práva(106 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
76 - 100 z celkom 106 výsledkov
Odporúčame vám
Ochrana ľudských práv. Pokusy o plošné obmedzovanie práv občanov o prípady porušovania ľudských práv.
Stanoviská k návrhom právnych predpisov, prispievanie k odbornému dialógu. Vypracovávanie odborných stanovísk k závažným problémom, týkajúcich sa prevencie kriminality a trestnej justície.
Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia obyvateľov mesta Hurbanovo a ochrana ľudských práv.
Ochrana ľudských práv, ochrana životného prostredia,ochrana zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, podpora zamestnanosti.
Občianske združenie založené na rešpektovaní občianskych a ľudských práv.
Pomoc bezdomovcom pri integrácií do spoločnosti, prevencia bezdomovectva u sociálne znevýhodnených osôb a pozitívne vplývy na postoje verejnosti voči bezdomovcom. Vydávanie časopisu Notabene.
Medzinárodné občianske združenie - ochrana spoločenských, hospodárskych, kultúrnych a iných záujmov, realizácia úloh pre rozvoj medzinárodných spoločensko-hospodárskych vzťahov.
Nezávislá nezisková mimovládna organizácia založená za účelom podpory a šírenia myšlienok Charty OSN.Cieľom je zvyšovať verejnú informovanosť o aktivitách OSN.
Rozvíjanie duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora zdravia a vzdelávania vo východoslovenskom regióne.
Zlepšovanie a zvyšovanie kultúrnej a životnej úrovne v Prešovskom kraji - propagácia prírodných krás a kultúrnych pamiatok, oživovanie a ochrana kultúrneho dedičstva.
Nezávislá organizácia a nadácia na podporu vzdelávania, sociálneho mieru, ochrany zdravia. Ochrana práv detí, životného prostredia a ľudských práv.
Pomoc rodinám alkoholikov a ľuďom, ktorých životy sú alebo boli ovplyvnené alkoholizmom blízkej osoby.
Snaha o zachovanie ľudských práv a skvalitňovanie života ohrozených komunít, a to najmä osôb užívajúcich drogy, pracujúcich v sex-biznise, mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám.
Orientácia na zvyšovanie povedomia spoločnosti v oblasti rovnosti príležitostí, prevencia a eliminácia rodinného násilia a sociálno - právna ochrana detí.
Občianske združenie s cieľom obhajovať a presadzovať ľudské práva homosexuálov, bisexuálov a transexuálov a odstraňovať všetky formy diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.
Občianske združenie. Rozvíjanie duchovného bohatstva Rómov, rozvoj ich tradičnej kultúry, folklóru a materinskej reči, čím sa prispieva k utužovaniu národnostnej identity Rómov.
Podpora a rozvíjanie aktivít - rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv, podpora občianskych iniciatív, ochrana životného prostredia, rozvoj sociálnych služieb.
Občianske združenie, ktoré vzniklo ako poradenské združenie na pomoc pacientom vo využívaní ich práv v zdravotnom systéme SR.
Ochrana a podpora znevýhodňovaných skupín, výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity, školenia a prednášky, informačný servis.
Ochrana zdravia a duševného vývinu dieťaťa, vytvorenie bezpečného prostredia v škole a na cestách, rozvoj vzdelania, talentu a zručností detí, boj proti šikane, pomoc deťom. Realizácia projektov.
Podpora a šírenie povedomia o spolužití národov a kultúr, podpora rozmanitosti a vzájomného poznávania sa a porozumenia. Vzdelávacie, informačné, osvetové a kultúrne aktivity, realizácia projektov.
Občianske združenie - poskytovanie charitatívnej pomoci, podpora rodín zo sociálne a ekonomicky slabého prostredia, podpora mimoškolskej činnosti detí a mládeže, formácia a vzdelávanie dobrovoľníkov.