Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ľudské práva(106 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
51 - 75 z celkom 106 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie. Angažovanie sa za ochranu a plný rozvoj ľudského života.
Ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania a osvety. Rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a sociálnych hodnôt.
Snaha o zabezpečenie trvalo udržateľného rastu zamestnanosti a zapojenia členov marginalizovaných rómskych komunít do pracovného procesu.
Rozvoj hospodárskych, vzdelávacích a kultúrnych iniciatív v Slovensko - Maďarskom a Maďarsko - Slovenskom prihraničí.
Ochranu života, zdravia a majetku ľudí na pozemných komunikáciách. Bezpečná jazda na pozemných komunikáciách. Informácie pre motoristov o nebezpečných úsekoch ciest.
Občianske združenie bojujúce proti vojnám a kapitalizmu, materiály, archív, fotografie.
Príprava a realizácia projektov zameraných na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže.
Výskumná a analytická činnosť vo sfére kultúry a etnicity. Odborná činnosť a rozvíjanie odbornému dialógu v otázkach týkajúcich sa problematiky menšín, rasy a etnicity.
Občianske združenie. Boj s nezamestnanosťou, zlepšenie života a postavenia Rómov, pomoc zaostávajúcim regiónom Slovenska a rozvoj vzdelávacieho systému.
Pomoc opusteným, týraným a závislým ľudom v sociálnej a hmotnej núdzi - zmena kvality života jednotlivcov, rodín, ich rozvoj a reintegrácia.
Občianske združenie na štúdium európskeho a medzinárodného práva, komparatistiku európskeho a slovenského práva ako aj na vedeckú a publikačnú činnosť.
Združenie za rovnoprávnosť žien a mužov, proti násiliu páchaného na ženách a deťoch, reprodukčné práva.
Zabezpečovanie spolupráce organizácií zaoberajúcich sa elimináciou násilia páchaného na ženách. Informácie, poradne, dokumenty.
Národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete, zneužívanie detí, rasizmus a xenofóbia.
Víziou združenia je rovnoprávna spoločnosť, v ktorej sexuálna orientácia nie je dôvodom na diskrimináciu a upieranie akýchkoľvek ľudských a občianskych práv.
Služby, vzdelávacie a rozvojové programy a projekty pre posilnenie a rozvoj občianskej spoločnosti na južnom Slovensku, celoslovenské a medzinárodné projekty.
Občianske združenie - zabezpečenie vzdelávania a osvety rómskych žien a detí, umožnenie spoločenského uplatnenia rómskeho obyvateľstva a podnecovanie rozvoja ich sebavedomia a identity.
Iniciatíva boja proti rasizmu na Slovensku. Aktuálne správy, kampane a projekty.
Šírenie tolerancie medzi národmi a rasami. Snaha pomôcť deťom a mladým z rozvojových krajín. Adopcia detí z Afriky na diaľku.
Podávanie podnetov vo veci zlaďovania vnútroštátnych právnych predpisov s ratifikovanými dohovormi o ľudských právách a základných slobodách.
Environmentálne združenie na ochranu životného prostredia, zachovania kultúrneho dedičstva a ochranu ľudských práv. Dosiahnutie trvalo udržateľného života.
Ochrana práv a záujmov všetkých občanov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Obrana a uplatňovanie slobody myslenia, náboženského vyznania.
Ochrana spotrebiteľa a podpora spotrebiteľskej politiky v podmienkach trhovej ekonomiky Slovenska.
Nezisková organizácia pre dohľad na poli duševného zdravia, vyšetrovanie a náprava porušovania ľudských práv psychiatrami.