Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Nadácie pre deti(47 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
26 - 47 z celkom 47 výsledkov
Odporúčame vám
Nadácia na zlepšovanie prostredia škôl, predškolských zariadení a štátnych domovoch.
Nadácia - liečebné, školské, kultúrne a sociálne podporovanie chorých detí a detí postihnutých nádorovým ochorením.
Nadácia poskytujúca pomoc deťom, ktoré sa ocitli v ohrození. Telesne, duševne alebo zmyslovo postihnuté deti, týrané, zanedbávané deti, deti žijúce mimo vlastnej rodiny.
Podpora detí a mladých ľudí z detských domovov a sociálne slabších rodín, rozvoj telovýchovy a vzdelávania.
Podporovanie talentu u detí v oblasti športu a kultúry, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na rozvoj ich talentu.
Združovanie finančných prostriedkov určených predovšetkým deťom a mládeži postihnutých detskou mozgovou obrnou a inak telesne postihnutým.
Činnosť materského centra. Uľahčenie chvíľ mamičkám na materskej dovolenke, odstránenie spoločenskej izolácie. Vzdelávanie a sprostredkovanie výmeny informácií medzi ostatnými mamičkami.
Pomáhanie slovenským deťom unesených z ich domova, organizovanie kampaní, financovanie hľadania jednotlivých detí a pomoc ich rodičom.
Pomoc handicapovaným deťom a mládeži, organizovanie ozdravných a rekondičných pobytov pre deti.
Mimovládna nezisková organizácia s cieľom riešenia problematiky so syndrómom týraného, sexuálne zneužívaného a zámerne zanedbávaného dieťaťa.
Nadácia Rozum a cit. Pomoc opusteným, týraným, zanedbávaným, postihnutým deťom, deťom bez rodín a deťom z detských domovov. Podpora pestúnskych a náhradných rodín.
Podpora pozitívneho sebarozvoja každého jednotlivca, prispievanie k celkovému zvýšeniu kvality života na Slovensku.
Podpora aktivít mladých ľudí smerujúca k naplneniu ich potrieb v spoločenstvách v ktorých žijú, vytváranie priestoru pre ich začlenenie do spoločnosti.
Združenie rodičov s deťmi, postihnutých detským pohybovým ochorením, bazár s potrebami a pomôckami pre postihnuté deti.
Nezávislá organizácia a nadácia na podporu vzdelávania, sociálneho mieru, ochrany zdravia. Ochrana práv detí, životného prostredia a ľudských práv.
Nadácia, ktorá pomáha ľuďom zo znevýhodneného prostredia začleniť sa do spoločnosti, riešenie spoločenských problémov.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, humanitárna starostlivosť, doplnkové vzdelávanie detí. Organizovania telesnej výchovy a športu.
Poskytovanie humanitárnej i charitatívnej činnosti, zlepšovanie podmienok a komunitných vzťahov v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni.