Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

SOŠ zdravotnícke a sociálne(39 záznamov)

1 - 25 z celkom 39 výsledkov
Odporúčame vám
Výchovno - vzdelávací proces v študijnom odbore praktická sestra, zubný asistent a v učebnom odbore sanitár.
Vzdelanie v odboroch učiteľstvo pre materské školy, sociálno - výchovný pracovník, pedagogické lýceum a animátor voľného času.
Stredná zdravotnícka škola - denné štúdium (zdravotnícky asistent, masér, farmaceutický laborant), večerné štúdium (sanitár, zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár), špecializačné štúdium.
Informácie o škole, aktuality, študijné odbory, technické medicínske odbory. Podmienky prijatia, výsledky skúšok, organizácia školského roku, fotogaléria, pedagogický zbor.
Príprava žiakov k získaniu odbornej spôsobilosti pre výkon povolania v študijných odboroch zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár a sanitár.
Stredná škola zameraná na výučbu a výchovu učiteľov a sociálnych pracovníkov - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogické lýceum.
Vzdelávanie študentov v študijných odboroch obchodná akadémia a sociálno-výchovný pracovník. Príprava na vysokú školu.
Gréckokatolícka škola. Študijné odbory - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno - výchovný pracovník, vychovávateľstvo a opatrovateľská činnosť.
Informácie o histórii školy, profil školy, projekty, domov mládeže, úspechy, galéria.
Vzdelávanie v oblasti zdravotníctva - denný a večerný študijný a učebný odbor zdravotnícky asistent, večerný učebný odbor sanitár. Špecializovaný študijný program - starostlivosť o seniorov.
Príprava žiakov k získaniu odbornej spôsobilosti pre výkon povolania v študijných odboroch zdravotnícky asistent, laborant, farmaceutický laborant, zdravotnícky záchranár, masér a sanitár.
Škola poskytujúca vzdelanie v odboroch zdravotnícky asistent, diplomovaná sestra, diplomovaná psychiatrická sestra, krúžky prvej pomoci, cudzích jazykov, informatiky a športový krúžok.
Vzdelávanie študentov v študijných odboroch sociálno - výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Príprava žiakov stredných zdravotníckych škôl v odboroch - asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zubný asistent a zdravotnícky laborant.
Informácie o prijímacích skúškach a jednotlivých odboroch, vyučovacie predmety a projekty školy.
Študijné odbory - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, sociálno-výchovný pracovník. Pomaturitné štúdium.
Študijné odbory a vyššie odborné štúdium - zdravotnícky asistent, praktická sestra, sanitár.
Výuka teoretických i praktických vedomostí z oblasti zdravotníctva. Vyučenie v odbore zdravotný asistent.
Pedagogický zbor, fotogaléria, informácie o škole, história, prijímacie skúšky, kontakty.
Študijné odbory - zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra. Učebný odbor - sanitár. Pomaturitné kvalifikačné štúdium a nadstavbové štúdium - zdravotnícky asistent.
Denné štvorročné štúdium s maturitou na zodpovednú prácu v zdravotníctve.