Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Športové základné školy(25 záznamov)

1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Škola s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej a futbal.
Základná škola, všeobecné vzdelávanie s rozšírením vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, športové triedy.
Bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí a so športovými triedami zameranými na futbal. Odborné poradenstvo, informácie o škole, učiteľoch a žiakoch.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ponuka športových tried, tried pre intelektuálne nadané deti, klasických tried.
Základná škola s možnosťou jazykovej výučby na 1. stupni a so zameraním sa na futbal na 2. stupni. K dispozícií športový areál, školský klub detí a školský psychológ.
Predškolská príprava detí a základné vzdelanie, zameranie na športové aktivity. Mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí, školská jedáleň.
Informácie o škole, učiteľoch, triedach, rozvrhu. Možnosť navštevovania športovej triedy.
Základná škola s futbalovými a volejbalovými športovými triedami, rozšírené vyučovanie jazykov a matematiky. Aktivity, krúžková činnosť, prevádzka školskej jedálne.
Triedy so športovým zameraním, posilnená výučba nemeckého a anglického jazyka,, záujmové krúžky, výlety.
Športová základná škola zameraná na futbal. Informácie o škole, zoznamy žiakov, predmetov, školská jedáleň.
Stránka základnej školy. Aktivity, vyučovanie, fotogaléria. Rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka a športovej prípravy zameranej na futbal a hádzanú.
Základná škola - triedy so zameraním na šport v oblasti hokeja a plávania. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
Základná škola zameraná na športovú výchovu detí - športové triedy so zameraním na futbal, hádzanú a plávanie.
Trieda s deťmi so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia pod vedením špeciálnej pedagogičky. Športové triedy so zameraním na futbal.
Základná škola so zameraním na výučbu anglického jazyka a informatiky, záujmové krúžky, školský klub detí, športová trieda.
Základná škola so športovými triedami, s triedami pre nadaných žiakov s rozšíreným vyučovaním matematiky prírodovedných predmetov. Výučba cudzieho jazyka od 1. triedy, olympiády, krúžkové aktivity.
Športové triedy so zameraním na hokej, športový aerobik a atletiku. Vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, prechod k informačnej spoločnosti, možnosti na aktívne trávenie voľného času detí.
Základná škola M.R.Martákovej - základné vzdelanie od prvého až po deviaty ročník, športové triedy.
Základná škola so športovou triedou so zameraním na ľadový hokej pre chlapcov a volejbal pre dievčatá, zriadená špeciálna trieda pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.
Základné vzdelanie, príprava na ďalšie štúdium. Triedy s rozšíreným vyučovaním jazykov, športu, informatiky, triedy pre nadané deti a školský klub detí.
Základná škola - história, zoznamy tried a žiakov. Zriadenie športovej plaveckej triedy. Ponuka školskej jedálne a profil školy.