Športové základné školy
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Športové základné školy(28 záznamov)

1 - 25 z celkom 28 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola, všeobecné vzdelávanie s rozšírením vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, športové triedy.
Škola s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej a futbal.
Bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí a so športovými triedami zameranými na futbal. Odborné poradenstvo, informácie o škole, učiteľoch a žiakoch.
Všeobecné informácie o škole, aktuality, triedy, pedagogický zbor. Športová trieda so zameraním na hokej. Výučba cudzích jazykov.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ponuka športových tried, tried pre intelektuálne nadané deti, klasických tried.
Základná škola s možnosťou jazykovej výučby na 1. stupni a so zameraním sa na futbal na 2. stupni. K dispozícií športový areál, školský klub detí a školský psychológ.
Predškolská príprava detí a základné vzdelanie, zameranie na športové aktivity. Mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí, školská jedáleň.
Informácie o škole, učiteľoch, triedach, rozvrhu. Možnosť navštevovania športovej triedy.
Základná škola s futbalovými a volejbalovými športovými triedami, rozšírené vyučovanie jazykov a matematiky. Aktivity, krúžková činnosť, prevádzka školskej jedálne.
Triedy so športovým zameraním, posilnená výučba nemeckého a anglického jazyka,, záujmové krúžky, výlety.
Športová základná škola zameraná na futbal. Informácie o škole, zoznamy žiakov, predmetov, školská jedáleň.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním anglického, nemeckého a ruského jazyka. Rozšírené vyučovanie športovej prípravy zameranej na hokej a futbal.
Stránka základnej školy. Aktivity, vyučovanie, fotogaléria. Rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka a športovej prípravy zameranej na futbal a hádzanú.
Základná škola - triedy so zameraním na šport v oblasti hokeja a plávania. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Základná škola zameraná na športovú výchovu detí - športové triedy so zameraním na futbal, hádzanú a plávanie.
Trieda s deťmi so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia pod vedením špeciálnej pedagogičky. Športové triedy so zameraním na futbal.
Základná škola so zameraním na výučbu anglického jazyka a informatiky, záujmové krúžky, školský klub detí, športová trieda.
Základná škola so športovými triedami, s triedami pre nadaných žiakov s rozšíreným vyučovaním matematiky prírodovedných predmetov. Výučba cudzieho jazyka od 1. triedy, olympiády, krúžkové aktivity.
Športové triedy so zameraním na hokej, športový aerobik a atletiku. Vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, prechod k informačnej spoločnosti, možnosti na aktívne trávenie voľného času detí.
Základná škola M.R.Martákovej - základné vzdelanie od prvého až po deviaty ročník, športové triedy.
Základná škola so športovou triedou so zameraním na ľadový hokej pre chlapcov a volejbal pre dievčatá, zriadená špeciálna trieda pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.