Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy s rozšírenou výučbou(152 záznamov)

1 - 25 z celkom 152 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou - vyučovanie v maďarskom jazyku, školský klub detí, stretnutia rodičov, záujmové krúžky, aktivity a podujatia školy. Zoznam tried, rozvrh a školský časopis.
Základná škola s materskou školou. Rozvoj žiakov so zameraním na tanečnú a hudobno - dramatickú výchovu.
Informácie o škole, učiteľoch, triedach, rozvrhu. Možnosť navštevovania športovej triedy.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.
Evanjelicko - kresťanské vzdelávanie, výuka všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a edukácia žiakov v evanjelickom duchu, rozšírené vyučovanie anglického jazyka.
Triedy so športovým zameraním, posilnená výučba nemeckého a anglického jazyka,, záujmové krúžky, výlety.
Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od prvého ročníka, medzinárodná spolupráca, záujmové krúžky.
Škola s vyučovacím jazykom maďarským. Záujmové krúžky, mimoškolská činnosť, školský časopis a klub detí.
Športová základná škola zameraná na futbal. Informácie o škole, zoznamy žiakov, predmetov, školská jedáleň.
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, telesnej výchovy a matematiky. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Projekty školy a krúžková činnosť.
Základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 6. ročníka.
Základná škola s materskou školou - vzdelávací a výchovný proces, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky.
Rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy. História školy, úspechy školy, projekty, predmety.
Vzdelávanie a vychováva žiakov počas ich hospitalizácie v nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch - individuálna výučba na lôžkach, výchovná činnosť v školskom klube.
Základné vzdelanie s možnosťou výberu cudzieho jazyka - anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský. Záujmové krúžky, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, jedáleň.
Triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelávanie začíname v prípravnom ročníku.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, odborné učilište, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, študentské internáty.
Základná škola, všeobecné vzdelávanie s rozšírením vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, športové triedy.
Vyučovanie predmetov v maďarskom jazyku, záujmové krúžky, športové a pohybové aktivity.
Škola s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej a futbal.
Materská škola a Základná umelecká škola. Projekty, krúžky, triedy, konzultačné hodiny.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.