Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Súkromné gymnáziá(38 záznamov)

1 - 25 z celkom 38 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromné športové gymnázium. Informácie pre študentov i uchádzačov o škole, história, pracovníci a študenti školy, akcie, vybavenosť, fotogaléria.
Súkromné gymnázium v dvoch študijných odboroch – v osemročnom s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a bilingválnom (slovensko–anglickom), ktorý je päťročný.
Gymnázium, ktoré používa namiesto učebníc online prostriedky. 5 – ročné anglické bilingválne gymnázium a 4 – ročné gymnázium so zameraním na aplikovanú informatiku.
Informácie o škole, novinkách, predmetoch, učiteľoch, triedach, rozvrhoch, žiakoch, učebniach a štatistiky.
Súkromné gymnázium so zameraním na výuku cudzích jazykov, profil školy, učebné plány, prijímacie pohovory, pedagógovia.
Súkromné športové gymnázium, športová a telesná príprava, informácie o škole a študentoch.
Súkromné gymnázium - ponuka denného a externého štúdia na bilingválnom a štandardnom gymnáziu s dĺžkou 4 roky.
Všeobecné vzdelanie v rámci štvorročného a osemročného gymnázia, športového gymnázia a bilingválneho anglicko - slovenského gymnázia.
Súkromné gymnázium - školské akcie, výmenné pobyty, štúdium, klubová činnosť. Možnosť osemročného, štvorročného štúdia a štúdia popri zamestnaní.
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým - anglické učebné osnovy, pedagógovia z Veľkej Británie, Austrálie a USA.
Vzdelávacia inštitúcia zastrešujúca súkromné gymnázium, súkromné bilingválne gymnázium, súkromnú obchodnú akadémiu a detské jazykové centrum.
Gymnázium s umeleckou profiláciou pre deti so vzťahom k umeniu a humanitným predmetom.
Gymnázium s možnosťou na klasického a bilingválneho štúdia - všeobecné vzdelávanie, výučba cudzích jazykov, príprava študentov na vysokoškolské štúdium.
Informácie o bilingválnom gymnáziu, informácie pre rodičov, študentov a učiteľov, aktuality.
Poskytovanie všeobecného stredoškolského vzdelania a podpora športových aktivít.
Súkromné gymnázium zamerané na odborné vzdelanie v IT oblasti. Štúdium zamerané na virtuálnu grafiku ako jediné na Slovensku.
Súkromné gymnázium, obchodná akadémia, hotelová akadémia a súkromná základná škola. Externé a denné štúdium.
Prírodovedné neštátne gymnázium - 6-ročné a 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním prírodných vied a príbuzných disciplín.
Informácie o súkromnom gymnáziu, jeho histórii a súčastnosti, predmetoch štúdia. Prevádzkovanie autoškoly.