Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Súkromné gymnáziá(35 záznamov)

1 - 25 z celkom 35 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromné slovensko-anglické gymnázium a SSOŠ podnikania - informácie o škole, novinky, projekty školy, aktuality, štúdium, akcie školy, študenti, pedagogický zbor.
Súkromné gymnázium poskytuje úplné stredné vzdelanie v 2 odboroch - gymnázium a šport, možnosť študovať aj externou formou (dištančne).
Súkromné športové gymnázium. Informácie pre študentov i uchádzačov o škole, história, pracovníci a študenti školy, akcie, vybavenosť, fotogaléria.
Súkromné gymnázium v dvoch študijných odboroch – v osemročnom s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a bilingválnom (slovensko–anglickom), ktorý je päťročný.
Gymnázium, ktoré používa namiesto učebníc online prostriedky. 5 – ročné anglické bilingválne gymnázium a 4 – ročné gymnázium so zameraním na aplikovanú informatiku.
Informácie o škole, novinkách, predmetoch, učiteľoch, triedach, rozvrhoch, žiakoch, učebniach a štatistiky.
Súkromné gymnázium so zameraním na výuku cudzích jazykov, profil školy, učebné plány, prijímacie pohovory, pedagógovia.
Súkromné športové gymnázium, športová a telesná príprava, informácie o škole a študentoch.
Súkromné gymnázium - školské akcie, výmenné pobyty, štúdium, klubová činnosť. Možnosť osemročného, štvorročného štúdia a štúdia popri zamestnaní.
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým - anglické učebné osnovy, pedagógovia z Veľkej Británie, Austrálie a USA.
Vzdelávacia inštitúcia zastrešujúca súkromné gymnázium, súkromné bilingválne gymnázium, súkromnú obchodnú akadémiu a detské jazykové centrum.
Gymnázium s umeleckou profiláciou pre deti so vzťahom k umeniu a humanitným predmetom.
Informácie o bilingválnom gymnáziu, informácie pre rodičov, študentov a učiteľov, aktuality.
Poskytovanie všeobecného stredoškolského vzdelania a podpora športových aktivít.
Súkromné gymnázium zamerané na odborné vzdelanie v IT oblasti. Štúdium zamerané na virtuálnu grafiku ako jediné na Slovensku.
Súkromné gymnázium, obchodná akadémia, hotelová akadémia a súkromná základná škola. Externé a denné štúdium.
Prírodovedné neštátne gymnázium - 6-ročné a 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním prírodných vied a príbuzných disciplín.
Informácie o súkromnom gymnáziu, jeho histórii a súčastnosti, predmetoch štúdia. Prevádzkovanie autoškoly.
Súkromné gymnázium a stredná odborná škola. Príprava študentov na štúdium na vysokej škole. Výučba svetových jazykov s možnosťou štátnej skúšky z jazyka. Progresívne motivačné školné.