Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Súkromné stredné školy(77 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
51 - 75 z celkom 77 výsledkov
Odporúčame vám
Informácie o škole a študijných odboroch. Informácie pre prijímacie skúšky. Štúdium zamerané na hudbu a spev, tanec a hudobno-dramatické umenie. Galéria, pedagógovia.
Študijné odbory - hotelová akadémia, stavebná a drevárska výroba, stavebníctvo, kozmetik, kuchár, čašník, mechanik. Učebné odbory - stolár, murár, kaderník, kuchár, čašník, predavač. Nadstavba.
Združená umelecká škola - konzervatórium, gymnázium a základná škola. Umelecké vzdelanie v oblasti muzikálu s možnosťou ďalšieho uplatnenia v profesionálnej umeleckej praxi.
Súkromné konzervatórium - výučba a umelecká prax hudobno - dramatického umenia, muzikálové vystúpenia.
Súkromná stredná umelecká škola filmová. Informácie o škole, prijímacích skúškach a o odboroch.
Denná a externá forma štúdia so zameraním na podnikanie, krúžková činnosť. Informácie o škole.
Poskytovanie stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a výchovná činnosť.
História školy, štúdium hotelového a gastronomického manažmentu, informovanosť rodičov, výchovný poradca, záujmové kurzy.
Súkromná stredná odborná škola. Štúdium z oblasti podnikania, marketingu, gastronómie a služieb v cestovnom ruchu.
Súkromná obchodná akadémia. Denná, externá a individuálna forma štúdia, štúdium jednotlivých predmetov, kombinované štúdium, pomaturitné štúdium, rekvalifikačné kurzy.
Súkromné konzervatórium. Vzdelávanie v odboroch - spev, hudobno - dramatické umenie so zameraním na muzikálovú interpretáciu, tanec, hudba – hra na nástroji (klávesové, strunové, dychové, bicie.
Hotelová akadémia - 5 ročné štúdium, všeobecné vedomosti, výuka dvoch cudzích jazykov, odborná prax. Škola ponúka počítačovú a jazykovú učebňu.
Hotelová akadémia - príprava absolventov na výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v službách cestovného ruchu. Vyššia odborná škola.
Súkromná hotelová akadémia. 5-ročné denné štúdium, odborná prax v strediskách na Slovensku a v zahraničí.
Súkromná obchodná a hotelová akadémia - zabezpečenie špecializovaného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Získanie vyššieho sekundárneho vzdelania. Večerné alebo externé štúdium.
Stredná odborná škola - praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho tanečného umelca.
Súkromná stredná odborná škola podnikania a súkromné centrum voľného času.
Stredná odborná škola, príprava kvalifikovaných pracovníkov pre hotelové, reštauračné a obchodné služby, nadväzuje na tradície školstva a spotrebného družstevníctva na Slovensku.
Súkromná škola. Ponuka vzdelávania v odboroch obchodná akadémia a škola podnikania. Písomné skúšky, ústne odpovede, organizovanie školských akcií a výletov, ponuka záujmových krúžkov.
Informácie o činnosti školy, profil absolventa, história školy, učebný plán.
Základné informácie o škole a možnostiach štúdia v študijných odboroch poštový manipulant, poštová prevádzka, poštové a peňažné služby a manipulant poštovej prevádzky a prepravy.
Súkromné slovensko-anglické gymnázium a SSOŠ podnikania - informácie o škole, novinky, projekty školy, aktuality, štúdium, akcie školy, študenti, pedagogický zbor.
Súkromná stredná odborná škola s možnosťou štúdia v odboroch - kaderník, kozmetik, stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, murár, podnikanie v remeslách a službách.