Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Súkromné stredné školy(77 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
51 - 75 z celkom 77 výsledkov
Odporúčame vám
Všeobecné a odborné vzdelanie v študijných odboroch so zameraním na ekonomiku a obchod - obchodná akadémia a ekonomické lýceum.
Obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.
Maturitné a pomaturitné štúdium v odboroch - odevníctvo, modelárstvo a návrhárstvo odevov, grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby, odevný dizajn.
Súkromná obchodná akadémia, denná, večerná a diaľková forma štúdia.
Súkromná hotelová akadémia - stredná odborná škola so zameraním na gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch, obchod a služby.
Študijné odbory - hotelová akadémia, stavebná a drevárska výroba, stavebníctvo, kozmetik, kuchár, čašník, mechanik. Učebné odbory - stolár, murár, kaderník, kuchár, čašník, predavač. Nadstavba.
Združená umelecká škola - konzervatórium, gymnázium a základná škola. Umelecké vzdelanie v oblasti muzikálu s možnosťou ďalšieho uplatnenia v profesionálnej umeleckej praxi.
Súkromné konzervatórium - výučba a umelecká prax hudobno - dramatického umenia, muzikálové vystúpenia.
História školy, štúdium hotelového a gastronomického manažmentu, informovanosť rodičov, výchovný poradca, záujmové kurzy.
Súkromná stredná odborná škola. Štúdium z oblasti podnikania, marketingu, gastronómie a služieb v cestovnom ruchu.
Súkromná obchodná akadémia. Denná, externá a individuálna forma štúdia, štúdium jednotlivých predmetov, kombinované štúdium, pomaturitné štúdium, rekvalifikačné kurzy.
Hotelová akadémia - 5 ročné štúdium, všeobecné vedomosti, výuka dvoch cudzích jazykov, odborná prax. Škola ponúka počítačovú a jazykovú učebňu.
Hotelová akadémia - príprava absolventov na výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v službách cestovného ruchu. Vyššia odborná škola.
Súkromná hotelová akadémia. 5-ročné denné štúdium, odborná prax v strediskách na Slovensku a v zahraničí.
Súkromná obchodná a hotelová akadémia - zabezpečenie špecializovaného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Získanie vyššieho sekundárneho vzdelania. Večerné alebo externé štúdium.
Stredná odborná škola - praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho tanečného umelca.
Súkromná stredná odborná škola podnikania a súkromné centrum voľného času.
Stredná odborná škola, príprava kvalifikovaných pracovníkov pre hotelové, reštauračné a obchodné služby, nadväzuje na tradície školstva a spotrebného družstevníctva na Slovensku.
Súkromná škola. Ponuka vzdelávania v odboroch obchodná akadémia a škola podnikania. Písomné skúšky, ústne odpovede, organizovanie školských akcií a výletov, ponuka záujmových krúžkov.
Informácie o činnosti školy, profil absolventa, história školy, učebný plán.
Základné informácie o škole a možnostiach štúdia v študijných odboroch poštový manipulant, poštová prevádzka, poštové a peňažné služby a manipulant poštovej prevádzky a prepravy.
Súkromné slovensko-anglické gymnázium a SSOŠ podnikania - informácie o škole, novinky, projekty školy, aktuality, štúdium, akcie školy, študenti, pedagogický zbor.
Súkromná stredná odborná škola s možnosťou štúdia v odboroch - kaderník, kozmetik, stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, murár, podnikanie v remeslách a službách.