Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vzdelávanie, veda, kultúra(641 záznamov)

26 - 50 z celkom 641 výsledkov
Odporúčame vám
Už viac ako desať rokov prispievame k rozvoju autorského ochotníckeho divadla na Slovensku. Prinášame inscenácie o súčasných témach využívajúc rôzne tvorivé postupy doplnené hudbou alebo filmom. V hrách hľadáme odpovede, spájame názory a ľudí a poznávame samých seba. Fungujeme pritom ako otvorená komunita, v ktorej súčasťou sa môže stať každý. Okrem predstavení sa zapájame do aktivít ako Noc divadiel, Noc múzeí alebo sa zúčastňujeme na súťažiach či iných divadelných prehliadkach na Slovensku a v Českej republike.
Folklórny súbor interpretujúci obyčajný dedinský život, ľudové piesne a tance. Rozvoj vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia a zveľaďovanie historických a prírodných pamiatok.
Podpora rozvoja hudobnej kultúry Slovenska prezentovaním hudobných diel Jána Cikkera.
Organizovanie workshopov, poskytovanie informácií o vývoji gospelu, o gospelovej hudbe a textoch piesní.
Organizovanie kultúrnych podujatí, charitatívnych projektov, koncertov pre deti, pre rodiny, workshopov a výstav, či rôznych súťaží. Podpora pohybu a zdravého životného štýlu, zastupovanie interaktívneho divadla Fifo a Vierka, koncertov Vierky Šustekovej a jej hostí a ostatných členov Občianskeho združenia Elementô
Organizácia multižánrového open-air festivalu Fest Maringota, wokshopy, letné kino. Unikátne prostredie, atmosféra a dramaturgia. Organizácia multižánrového open-air festivalu Fest Maringota, wokshopy, letné kino. Unikátne prostredie, atmosféra a dramaturgia. Organizácia multižánrového open-air festivalu Fest Maringota, wokshopy, letné kino. Unikátne prostredie, atmosféra a dramaturgia.
Organizovanie vzdelávacích kurzov, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.
MBA programy. Kurzy opatrovateľstva, sociálnej rehabilitácie, komunikácie, sociálneho manažmentu, starostlivosť o klienta, interný audítor, externý audítor. Realizujeme vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania, ktorými môžu získať pracovníci sociálnych služieb alebo sociálnej práce čiastočnú kvalifikáciu, úplnú kvalifikáciu alebo si doplniť, obnoviť, rozšíriť či prehĺbiť kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.
Občianske združenie - ľudový spevácky zbor, verejné a súkromné vystúpenia, predaj CD.
Kurzy účtovníctva akreditované MŠ SR. Daňové a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva, doučovanie, daňové priznanie. Stavebný dozor. Kurzy účtovníctva sú vykonávané v komornom prostredí, individuálny prístup, každý sedí za PC s nainštalovaným aktuálnym účtovným programom. Nezamestnaným je možnosť, aby zaplatil úrad práce.
Občianske združenie. Akreditované kurzy opatrovania - možnosť individuálnych kurzov. Prednášky, besedy a priestor na stretávanie.
Realizácia osobnostných testov Insights MDI + konzultácie, organizovanie individuálnych tréningov a pre firemné skupiny . Personálne poradenstvo, manažment, krízový manažment, obchodná komunikácia, koučing, firemný protokol, interná a externá komunikácia, prezentácia a vystupovanie, príprava manažérov..
Iniciácia a podpora trvalých pozitívnych kultúrnych zmien, zmien životného prostredia a telesnej kultúry. Popularizácia dejín slovanských etník, národov a dejín Slovenska.
Občianske združenie - tvorba filmových a fotografických dokumentov, divadelných záznamov, propagačných filmov.
Projekt Zodpovedne bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a technológií. Povedomie, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže.
Združená linka Pomoc.sk. Pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a technológií. Povedomie, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže.
Vzdelávacia spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na ďalšie profesijné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školstva.