Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vzdelávanie, veda, kultúra(642 záznamov)

151 - 175 z celkom 642 výsledkov
Odporúčame vám
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. Priestor, ktorý spája študentov, výskumníkov, amatérov – ľudí rôzneho veku a vzdelania so spoločnou vášňou, ktorou je vesmír.
Občianske združenie FS Brižečky, obnova a zachovávanie kultúrnych tradícií a remesiel, práca s deťmi a mládežou, vytváranie prostredia a podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky.
Občianske združenie. Vytváranie podmienok pre činnosť svojich členov v oblasti fotografie a kultúry a napomáhanie rozvoju záujmovej činnosti detí, mládeže a občanov v oblasti fotografie.
Rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, vedecko - technické služby, informačné služby, ochrana zdravia a životného prostredia.
Občianske združenie s činnosťou najmä v oblastiach súvisiacich so vzdelávacími aktivitami a aktivitami riešiacimi problémy národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike.
Občianske združenie realizujúce projekty a aktivity zamerané na mládež, rozvoj ľudských zdrojov a neformálne vzdelávanie.
Občianske združenie - organizovanie detských divadelných predstavení.
Občianske združenie HARPÚNA. Popularizácia a implementácia nápadov na zlepšenie života v SR.
Združenie poskytujúce ochranu práv a podporu ľudí, ktorí sa zadĺžili a nedokážu svoje záväzky voči bankám a nebankovým spoločnostiam splácať, poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci, vzdelávanie.
Prevádzkovanie chránenej dielne, sprostredkovanie zamestnania, pomoc, poradenstvo a vzdelávanie ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou.
Súbor s tanečnou, hudobnou a speváckou zložkou s deťmi od 5 do 16 rokov, prezentovanie doma i v zahraničí.
Výučba cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem, z oblasti ekonomiky, hospodárstva, podnikania a manažmentu, informačných technológií a rozvoja osobnosti.
Spolok amatérskych a profesionálnych muzikantov. Hudobný sprievod pri rôznych podujatiach a oslavách, cirkevných slávnostiach, pohreboch, svatbách, firemných výročiach a výstavách.
Združenie turčianskych muzikantov - piesne a tance a štýlová interpretácia hudobného prejavu ľudových muzikantov. Začepčenie na svadbách.
Občianske združenie zamerané na podporu detí v Indii - rozvojová pomoc aj podpora vzdelávania.
Organizácia vo forme občianskeho združenia, ktorá združuje doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov na Slovensku.
Občianske združenie - zlepšovanie kvality výchovno - vzdelávacieho procesu na slovenských právnických fakultách, rozvíjanie akademických a osobnostných schopností.
Tvorba kultúrnych podujatí, zachovávanie kultúrnych hodnôt a tradícií, domáce a zahraničné zájazdy, vydavateľská činnosť, organizovanie koncertov a festivalov. Výchovné koncerty a kurzy.