Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Žilinská univerzita v Žiline(24 záznamov)

Všetky lokality
Slovensko (24)
1 - 24 z celkom 24 výsledkov
Odporúčame vám
Jazykové kurzy – angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, ruština,.. Kurzy: všeobecné, konverzačné, prípravné - Goethe Zertifikat a Cambridge English skúšky FCE, CAE a BEC, firemné a individuálne kurzy. Priamo u nás Cambridge skúšky: YLE, KET, PET, BEC-V, FCE a CAE. Pre firmy organizujeme odborné kurzy a tréningy.
Informácie pre študentov a pracovníkov fakulty, pre záujemcov o štúdium.
Profil štúdia a absolventov, kontaktné informácie pre študentov a verejnosť.
Poskytovanie stravovacích služieb. Závodné stravovanie, stravovanie dôchodcov, výroba a predaj zákuskov.
Široká ponuka jazykových, počítačových a iných odborných kurzov a tréningov. Konverzácie v anglickom jazyku. Tréningu komunikačných zručností. Záujmové vzdelávanie seniorov - Univerzita tretieho veku.
Výskum sústredený hlavne na poznanie vplyvu klimatických zmien a znečisteného ovzdušia na alpínske ekosystémy.
Výchovno - vzdelávacia činnosť - tri stupne vysokoškolského štúdia, fakulty, ústavy a pracoviská, odkazy.
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v rámci všetkých akreditovaných študijných programov.
Informácie o fakulte, štúdiu na jednotlivých katedrách, o vede a výskume. Fotogaléria.
Zabezpečovanie teoretického a praktického leteckého výcviku pre poslucháčov študijného odboru Letecká doprava a pre ďalších záujemcov zo SR aj cudziny a poskytovanie leteckých služieb.
Informácie pre uchádzačov o štúdium, študentov, ale i pracovníkov fakulty.
Celoškolské pracovisko univerzity zabezpečujúce a rozvíjajúce program pohybových aktivít pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity.
Projektovanie, zavádzanie a koordinácia využívania moderných informačných technológií v riadení a správe školy, vo výučbe a v oblasti vedy a výskumu.
Prehĺbenie vedeckej, pedagogickej, koordinačnej, kontrolnej a posudkovej činnosti vo všetkých technicko-právnych problémoch dopravy a spojov.
Poskytovanie komplexným služieb - požičovňa, študovňa, čitáreň, reprografia. Virtuálna knižnica.
Ubytovanie pre študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, zamestnancov a hostí.