Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

BOZP(365 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
26 - 50 z celkom 365 výsledkov
Odporúčame vám
Konzultačná a poradenská činnosť, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce.
Akreditované školiace stredisko. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, školenia v oblasti zdvíhacích zaradení.
Bezpečnosť a ochrana pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, koordinácia bezpečnosti na stavbe, tvorba dokumentácie, školenia, poskytovanie prvej pomoci, poradenstvo.
Poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a preventívnych a ochranných služieb.
Školenie a kurzy na vysokozdvižné vozíky, pre strojníkov, na obsluhu zdvíhacích zariadení. Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Revízia a skúšky na zdvíhacie zariadenia.
Výučba na získanie vodičského preukazu, inštruktorského preukazu, školenia vodičov a pracovníkov dopravy, získanie kvalifikačnej karty vodiča, strojnícke preukazy, školenia BOZP a prvej pomoci.
Predaj hasiacich prístrojov a náhradných dielov hydrantov, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním pravidiel BOZP, OPP a civilnej ochrany, revízia tlakových a plynových zariadení, školenia.
Poradenské a konzultačné činnosti v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, životné prostredie, odborná činnosť bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany.
Bezpečnostnotechnické služby - BOZP, OPP, projektová dokumentácia, realizácia, údržba a servis. Vedenie účtovníctva.
Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, civilná ochrana, školenia BOZP a OPP, technik požiarnej ochrany, autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor BOZP na stavbe.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, požiarna ochrana a civilná ochrana. Školenia - BOZP, požiarna ochrana, výškové práce, školenia vodičov, prvá pomoc. Predaj hasiacej techniky a značiek.
Ochrana pred požiarmi, služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Spoločnosť poskytujúca požiarnu ochranu, technické poradenstvo, BOZP, audity, termografiu a ECB energetické certifikáty.
Revízie, odborné prehliadky, dokumentácia PO a BOZP, školenia PO a BOZP, služby požiarnej ochrany.
Obchod s hasiacimi prístrojmi a požiarnou technikou. Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení elektrických. Poradenstvo v oblasti BOZP.
Pravidelné a jednorázové upratovacie a čistiace služby. Letná a zimná údržba exteriéru. Rozvoz a dodávka hygienického materiálu. Technická správa budov. Poradenstvo a školenie v oblasti BOZP.
Kompletné služby PZS, hodnotenie zdravotných rizík, kategorizácie prác, prevádzkové poriadky. Celoslovenská pôsobnosť.
Požiarnicky spolok zaoberajúci sa prevenciou požiarov, poradenskou a konzultačnou činnosťou.
Servis a služby pre výškové práce. Požičovňa a predajňa lezeckej výstroje. Poradenstvo a návrh optimálneho vybavenia s ohľadom na zameranie, športové a lezecké aktivity.
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby. Poradenstvo, vypravovanie dokumentácie, súčinnosť pri kontrolách štátneho dozoru.
Bezpečnostný technik, koordinátor bezpečnosti. Technik požiarnej ochrany. Poradenstvo - BOZP a PO.
Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi, kontrola, revízie, servis, predaj hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. Vedenie podvojného účtovníctva, daňové priznania, mzdy a personalistika.
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi.
Služby v odboroch požiarna ochrana, BOZP - posúdenie stavu a kontroly, spracovanie dokumentácie. Audity manažmentu BOZP.