Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Cirkevné gymnáziá - Slovensko(34 záznamov)

1 - 25 z celkom 34 výsledkov
Odporúčame vám
Všeobecné gymnaziálne vzdelanie - klasické štvorročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, jazykové osemročné štúdium so zameraním na nemecký jazyk.
Osemročné gymnázium - výchova a vzdelávanie v katolíckom duchu, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Cirkevné gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský a španielsky jazyk. Gymnázium otvára aj triedu s bilingválnym štúdiom anglického jazyka.
Štvorročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, všeobecným zameraním, osemročné so všeobecným zameraním.
Cirkevné gymnázium - všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách.
Cirkevné gymnázium so štvorročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie s dôrazom na duchovnú a mravnú formáciu študentov.
Vzdelanie spojené s rozvojom viery, snaha dosiahnuť vyvážený rozumový, duchovný, mravný, citový a fyzický rast žiakov.
História gymnázia, zoznam tried, internát, zoznam a kontakty na učiteľov, zastupovanie, centrum voľného času.
Cirkevné gymnázium so štvorročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie s dôrazom na duchovnú a mravnú formáciu študentov.
Katolícke cirkevné gymnázium so štvorročnou, osemročnou a šesťročnou formou denného štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov.
Päťročné bilingválne slovensko - anglického štúdium. Všeobecné vzdelávanie s dôrazom na duchovnú a mravnú formáciu študentov, štúdium zamerané na cudzie jazyky.
Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici. Profil gymnázia, učebné plány, pedagogický zbor, história, predmety, prijímacie skúšky.
Cirkevné osemročné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským. Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským.
Cirkevné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - vzdelávanie žiakov a ich príprava na štúdium na vysokých školách.
Cirkevné gymnázium s osem a štvorročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách.
Štvorročné gymnaziálne štúdium a výchova v duchu kresťanských hodnôt zamerané na prípravu na vysokoškolské štúdium.
Evanjelické gymnázium zamerané na bilingválne slovensko-anglické vyučovanie.
Všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie a príprava študentov na vysokoškolské štúdium.
Cirkevné gymnázium - triedy so všeobecným zameraním štúdia, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách, výber z voliteľných predmetov a seminárov.
Cirkevné gymnázium - štúdium a výchova v duchu kresťanských hodnôt zamerané na prípravu na vysokoškolské štúdium.
Vzdelávanie všeobecného gymnaziálneho charakteru pre chlapcov s cieľom prípravy na vysokoškolské štúdium.
Cirkevné gymnázium - náboženská výchova, všeobecné vzdelávanie a príprava na vysokoškolské štúdium.
Katolícke gymnázium - osemročné štúdium zamerané na cudzie jazyky, štvorročné štúdium so všeobecným zameraním.