Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Cirkevné základné školy - Nitriansky kraj(14 záznamov)

Slovensko Cirkevné základné školy - Nitriansky kraj
1 - 14 z celkom 14 výsledkov
Odporúčame vám
Naša cirkevná základná škola sa nachádza neďaleko Zlatých Moraviec, v obci Machulince. Sme malotriedna škola. Poskytujeme kvalitné základného vzdelanie žiakom aj vďaka menšiemu počtu žiakov v triede. Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka. So žiakmi chodíme na denný plavecký výcvik, do školy v prírode a rôzne mimoškolské aktivity.
Cirkevná základná škola. Poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba cudzích jazykov, mimoškolské aktivity, krúžky.
Cirkevné základná škola - všeobecné vzdelanie a náboženská výchova žiakov, príprava žiakov na štúdium na stredných školách.
Výchova a vzdelávanie v duchu kresťanskej etiky. Nadštandardné vyučovanie cudzích jazykov na vyučovaní a krúžkoch v jazykovom laboratóriu.
Cirkevná základná škola a gymnázium - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Všeobecná výchova a vzdelávanie, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, integrovaná výučba žiakov.
Zameranie na kresťanskú výchovu detí, nadobúdanie zručností a vedomostí, rozvíjanie schopností detí.
Vzdelávanie žiakov vo výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom odbore. Predmety na rozvoj talentu, cudzie jazyky, všeobecné vzdelanie.
Katolícka škola - všeobecné vzdelanie, výchova k uvedomelému morálnemu a kresťanskému správaniu, výučba cudzích jazykov.
Katolícka škola, vyučovanie anglického jazyka, využívanie informačných technológií vo vyučovacom procese, aktivity mimo vyučovania.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.