Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Cirkevné základné školy - Slovensko(81 záznamov)

1 - 25 z celkom 81 výsledkov
Odporúčame vám
Vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov, náboženské aktivity, plavecký a lyžiarsky výcvik.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov a cudzích jazykov. Školský klub detí, špeciálna trieda pre deti s mentálnym postihnutím.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Naša cirkevná základná škola sa nachádza neďaleko Zlatých Moraviec, v obci Machulince. Sme malotriedna škola. Poskytujeme kvalitné základného vzdelanie žiakom aj vďaka menšiemu počtu žiakov v triede. Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka. So žiakmi chodíme na denný plavecký výcvik, do školy v prírode a rôzne mimoškolské aktivity.
Kresťanská výchova a vzdelávanie žiakov v rámci povinnej školskej dochádzky, rozvíjanie tvorivého myslenia, osobnosti a samostatnosti, príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov, cudzích jazykov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, povinná výučba cudzích jazykov, plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik, škola v prírode.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov, príprava na stredoškolské štúdium.
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.
Cirkevná základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky.
Cirkevná základná škola. Poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba cudzích jazykov, mimoškolské aktivity, krúžky.
Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci - hra na hudobné nástroje, výtvarný krúžok, divadlo a zborový spev.
Cirkevné základná škola - všeobecné vzdelanie a náboženská výchova žiakov, príprava žiakov na štúdium na stredných školách.
Výchova a vzdelávanie v duchu kresťanskej etiky. Nadštandardné vyučovanie cudzích jazykov na vyučovaní a krúžkoch v jazykovom laboratóriu.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Vyučovanie na prvom a druhom stupni základnej školy - vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty, výučba všeobecných predmetov a cudzích jazykov.
Evanjelická základná škola - bezplatné vzdelanie pre žiakov od 6 do 15 rokov, možnosť uchádzať sa o vzdelávanie na osemročnom gymnáziu.
Evanjelicko - kresťanské vzdelávanie, výuka všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a edukácia žiakov v evanjelickom duchu, rozšírené vyučovanie anglického jazyka.
Cirkevná spojená škola, výchova v kresťanskom duchu, jazykové triedy s výučbou anglického a nemeckého jazyka, počítačová učebňa, stravovanie, športové hry, zborový spev a školský klub.
Spojená cirkevná škola - základná škola a gymnázium. Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty.
Základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov. Príprava na stredoškolské štúdium.
Vzdelanie podľa učebných plánov pre katolícke školy, vydávanie vlastného časopisu, duchovné obnovy.