Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Cirkevné základné školy(92 záznamov)

1 - 25 z celkom 92 výsledkov
Odporúčame vám
Evanjelicko - kresťanské vzdelávanie, výuka všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a edukácia žiakov v evanjelickom duchu, rozšírené vyučovanie anglického jazyka.
Cirkevná spojená škola, výchova v kresťanskom duchu, jazykové triedy s výučbou anglického a nemeckého jazyka, počítačová učebňa, stravovanie, športové hry, zborový spev a školský klub.
Spojená cirkevná škola - základná škola a gymnázium. Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty.
Základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov. Príprava na stredoškolské štúdium.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Vzdelanie podľa učebných plánov pre katolícke školy, vydávanie vlastného časopisu, duchovné obnovy.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Výchova a vzdelávanie - všeobecné vedomosti a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, príprava žiakov na stredné školy.
Vzdelávanie a výchova v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava na stredné a vysoké školy.
Základné vzdelanie, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí.
Cirkevná základná umelecká škola - hudobný, tanečný a výtvarný odbor, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty, vyučovanie všeobecných predmetov a cudzích jazykov, záujmové krúžky a mimoškolské aktivity.
Vyučovanie výchovno - vzdelávacích predmetov, výchova žiakov v duchu kresťanskej viery.
Kresťanská výchova a vzdelávanie žiakov v rámci povinnej školskej dochádzky, rozvíjanie tvorivého myslenia, osobnosti a samostatnosti, príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Výchovno - vzdelávací proces je realizovaný v kresťanskom duchu. Možnosť vzdelávania sa v cudzích jazykov a práce s počítačom.
Cirkevná základná škola s rozšíreným vyučovaním jazykov - výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky, všeobecné vzdelávanie, príprava žiakov na stredoškolské štúdium.
Výchovno - vzdelávací proces realizovaný v kresťanskom duchu, duchovné aktivity, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, informácie o škole, žiakoch, učiteľoch, činnosti školy.
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.
Cirkevná základná škola a gymnázium - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Vzdelávanie žiakov základných škôl a ich príprava na umelecké stredné školy - hudobný, tanečný, výtvarný a dramatický odbor.