Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geologické práce(212 záznamov)

76 - 100 z celkom 212 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Vŕtanie a kopanie studní, vrty pre tepelné čerpadlo, rozbor vody. Hydrogeologický posudok - studňa, čistiareň odpadových vôd, odlučovač ropných látok, vsakovanie dažďovej vody, monitorovací systém.
Geografické informačné systémy – spracovanie priestorových grafických informácií pomocou výkonnej výpočtovej techniky, produkcia tematicky zameraných geografických informačných systémov.
Inžiniersko-geologický prieskum - poľné geotechnické skúšky, statická zaťažovacia skúška doskou, rázová zaťažovacia skúška doskou, penetračné sondovanie.
Vypracovanie projektovej dokumentácie vodohospodárskych stavieb, systémov na úseku vodného hospodárstva, životného prostredia a inžinierskych sietí. Príprava, zhotovenie, posudzovanie a realizácia.
Realizačná a konzultačná činnosť v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
Technický servis pre geologický a ekologický prieskum a ochranu podzemých vôd a hornatého prostredia. Úpravy a realizácia - studne, čerpadla, dažďovej vody, záhrady.
Prieskum a sanácie ekologických záťaží, rizikové analýzy, prieskum znečistenia, vrtné práce, biodegradácia, dekontaminácia, ekologické audity, meranie a riešenie emisií, výskumná, projekčná činnosť.
Vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb. Vývoj a stavba komplexných systémov čistenia odpadových vôd - plánovanie, projekčné práce, geodetické a geologické práce.
Vŕtanie studní, návrh vŕtaných studní, projektová dokumentácia, návrh a dodávka čerpacej technológie, vrty pre tepelné čerpadlá. Studne na kľúč.
Vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum - ložiskový geologický prieskum, hydrogeologický prieskum.
Realizácia geologických, prieskumných, inžiniersko-geologických vrtných prác a ich geologické a geodetické vyhodnocovanie.
Kontrola tesnosti plastových izolácií na skládkach odpadov. Prieskum pre stavbu diaľníc, ciest, mostov, priehrad. Geografické analýzy, vyhľadávanie nevybuchnutej munície.
Geologický prieskum pre zakladanie stavieb, hydrogeologické prieskumy, geomechanické skúšky. Sanácia podzemných vôd a zemín, dekontaminačné práce, projektová činnosť.
Seizmický prieskum, posudzovanie seizmicity, seizmického hazardu, rizika, ohrozenia, výpočet parametrov seizmického pohybu, lokálnych a normových spektier seizmickej odozvy, geofyzikálny prieskum.
Priemyselné čistenie znečistených plôch a kanalizácií. Prevádzka čistiarní odpadových vôd. Vŕtanie sond a odber vzoriek zemín.
Geologický prieskum pre zakladanie stavieb, laboratórne rozbory zemín, vrtné práce aj v stiesnených priestoroch.
Poskytovanie komplexných služieb v oblasti projekcie a realizácie stavieb, meranie, projektová dokumentácia, geologické práce, vŕtanie studní.
Geotermálne hĺbkové vrty. Vŕtanie studní, vybudovanie šachty studne, inštalácia čerpacej techniky. Vrty pre tepelné čerpadlá zem-voda do hĺbky 150 m.
Projektovanie, projektový manažment, poradenstvo, vybavenie potrebných povolení, stavebná činnosť, návrh, realizácia záhradnej architektúry, geologický prieskum. Zatepľovanie, stavebný dozor, maliari.
Inžiniersko - geologický prieskum pre založenie stavieb. Geometrické plány, vytýčenie vlastníckych hraníc, inžinierska geodézia, odborné konzultácie z katastru nehnuteľností.
Zisťovanie a overovanie inžiniersko - geologických a hydrogeologických pomerov územia. Vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd, prírodných liečivých, stolových minerálnych, termálnych vôd.
Analýza životného prostredia, sanácia a rekultivácia životného prostredia - pôda, voda, vzduch. Projektovanie a realizácia odpadových zariadení. Geodézia, inžinierska geológia a priemyselná ekológia.
Stavebné práce - geotechnika, geologický a geofyzikálny prieskum, diagnostika stavebných konštrukcií a zaťaženia životného prostredia, projekty trhacích práci, geodetické práce.
Geologická a banská činnosť, ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia. Hydrogeologické posudky. Hodnotenie vplyvov využívania ložísk na životné prostredie.