Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geologické práce(212 záznamov)

101 - 125 z celkom 212 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Environmentálny manažment - environmentálny audit, prieskum, posudzovanie a hodnotenie kontaminovaných lokalít, rizík. Geologický a geofyzikálny prieskum, práce.
Radónový prieskum zastavaných plôch, predbežný prieskum rizika, predkolaudačné merania v objektoch, merania v existujúcej zástavbe. Návrhy a konzultácie k protiradónovým opatreniam.
Poradenstvo v oblasti stavebníctva, stavebný dozor. Vypracovanie projektovej dokumentácie a riadenie projektov. Služby v oblasti aplikovanej geológie, inžinierskej geológie a geotechniky.
Inžiniersko - geologický, hydrogeologický, geofyzikálny a ložiskový prieskum. Terénne, vzorkovacie a laboratórne práce. Rozlišovanie rôznych geologických štruktúr a tektoniky,radonový prieskum.
Služby inžinieringu - vybavenie územného rozhodnutia , stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, podkladov z katastra nehnuteľností. Identifikácie parciel, geodetické zameranie stavieb.
Hydrogeologické posudky, ekologické projekty, štúdia a posudky stavieb na životné prostredie. Poradenstvo v oblastiach ekológie, hydrogeológie a geológie.
Vykonávanie hydrogeologických a inžiniersko-geologických prieskumných prác.
Geológia - inžinierska, ložisková, hydrogeológia. Posudky a expertíza.
Vykonávanie inžiniersko-geologického prieskumu a ložiskového geologického prieskumu.
Geologický, hydrogeologický prieskum, vrty pre tepelné čerpadlá a studne.
Ponuka návrhu geometrického plánu, vytýčenie hraníc pozemku a stavieb,polohopis – výškopis, digitálna mapa.
Vyhľadávanie, prieskumy a ochrana podzemných vôd, hodnotenia pomerov územia, zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie. Vývoj špecializovaného softwaru.
Zabránenie vzniku ekonomických strát pri riešení havarijných situácií, ohrozujúce bezpečnosť ľudí, majetok a životné prostredie, návrh sanácie a vykonávanie monitoringu stability svahov.
Inžinierska geológia a geotechnika, geofyzikálne práce. Posúdenie stability zosuvných území. Prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov. Sanácia zosuvných území, projektovanie.
Služby v oblasti bilancie skrývky humusového horizontu a pedologický prieskum, vypracovanie spätnej rekultivácie dočasne odnímaných poľnohospodárskych pôd.
Sanácia starých ekologických záťaží - geologický prieskum a analýza rizík, biotechnológie a využitie biotechnológií v odpadoch, výskum a vývoj v oblasti environmentálnych technológií.
Dokumentácia stavieb. Zhotovenie štúdie - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), technické štúdie, dokumentácie stavieb. Inžinierska činnosť.
Hydrologický, geologický a inžiniersko - geologický prieskum, prieskum životného prostredia.
Inžiniersko - geologický prieskum pre projektové dokumentácie, vrtné práce, presiometrické skúšky, radónový prieskum. Vrtné práce, studne. Rozbory zemín a vody. Poradenstvo a konzultácie.
Stavebná, geologická činnosť. Komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov. Ekológia, regionálna geológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, rudné a nerudné suroviny.
Geologické práce, hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, sanácia environmentálnej záťaže, posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA, konzultácie v oblasti životného prostredia.
Geologické práce - hydrogeologický, inžiniersko - geologický, environmentálny a pedologický prieskum, prieskum nerastných surovín, geoturistika a poradenstvo.
Geologický prieskum životného prostredia, analýza rizík, plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže, sanácie pôd a podzemných vôd, hydrogeologický prieskum, hydrogeologické posudky.