Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ľudské práva - Slovensko(113 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
51 - 75 z celkom 113 výsledkov
Odporúčame vám
Príprava a realizácia projektov zameraných na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže.
Výskumná a analytická činnosť vo sfére kultúry a etnicity. Odborná činnosť a rozvíjanie odbornému dialógu v otázkach týkajúcich sa problematiky menšín, rasy a etnicity.
Občianske združenie. Boj s nezamestnanosťou, zlepšenie života a postavenia Rómov, pomoc zaostávajúcim regiónom Slovenska a rozvoj vzdelávacieho systému.
Pomoc opusteným, týraným a závislým ľudom v sociálnej a hmotnej núdzi - zmena kvality života jednotlivcov, rodín, ich rozvoj a reintegrácia.
Občianske združenie na štúdium európskeho a medzinárodného práva, komparatistiku európskeho a slovenského práva ako aj na vedeckú a publikačnú činnosť.
Združenie za rovnoprávnosť žien a mužov, proti násiliu páchaného na ženách a deťoch, reprodukčné práva.
Zabezpečovanie spolupráce organizácií zaoberajúcich sa elimináciou násilia páchaného na ženách. Informácie, poradne, dokumenty.
Národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete, zneužívanie detí, rasizmus a xenofóbia.
Víziou združenia je rovnoprávna spoločnosť, v ktorej sexuálna orientácia nie je dôvodom na diskrimináciu a upieranie akýchkoľvek ľudských a občianskych práv.
Služby, vzdelávacie a rozvojové programy a projekty pre posilnenie a rozvoj občianskej spoločnosti na južnom Slovensku, celoslovenské a medzinárodné projekty.
Občianske združenie - zabezpečenie vzdelávania a osvety rómskych žien a detí, umožnenie spoločenského uplatnenia rómskeho obyvateľstva a podnecovanie rozvoja ich sebavedomia a identity.
Iniciatíva boja proti rasizmu na Slovensku. Aktuálne správy, kampane a projekty.
Šírenie tolerancie medzi národmi a rasami. Snaha pomôcť deťom a mladým z rozvojových krajín. Adopcia detí z Afriky na diaľku.
Podávanie podnetov vo veci zlaďovania vnútroštátnych právnych predpisov s ratifikovanými dohovormi o ľudských právách a základných slobodách.
Environmentálne združenie na ochranu životného prostredia, zachovania kultúrneho dedičstva a ochranu ľudských práv. Dosiahnutie trvalo udržateľného života.
Ochrana práv a záujmov všetkých občanov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Obrana a uplatňovanie slobody myslenia, náboženského vyznania.
Ochrana spotrebiteľa a podpora spotrebiteľskej politiky v podmienkach trhovej ekonomiky Slovenska.
Nezisková organizácia pre dohľad na poli duševného zdravia, vyšetrovanie a náprava porušovania ľudských práv psychiatrami.
Stanoviská k návrhom právnych predpisov, prispievanie k odbornému dialógu. Vypracovávanie odborných stanovísk k závažným problémom, týkajúcich sa prevencie kriminality a trestnej justície.
Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia obyvateľov mesta Hurbanovo a ochrana ľudských práv.
Ochrana ľudských práv, ochrana životného prostredia,ochrana zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, podpora zamestnanosti.
Občianske združenie založené na rešpektovaní občianskych a ľudských práv.
Pomoc bezdomovcom pri integrácií do spoločnosti, prevencia bezdomovectva u sociálne znevýhodnených osôb a pozitívne vplývy na postoje verejnosti voči bezdomovcom. Vydávanie časopisu Notabene.