Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ľudské práva - Slovensko(113 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
26 - 50 z celkom 113 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie - aktivity pre deti, vzdelanie, osveta, podpora zručností. Pomoc pre ľudí, podpora a medziľudské vzťahy.
Občianske združenie Iniciatíva Inakosť obhajuje a presadzuje ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí na Slovensku.
Obhajoba a presadzovanie verejného záujmu s využívaním právnych nástrojov, prispievanie k pozitívnym zmenám právneho systému pre efektívnu ochranu práv. Participácia občanov na správe vecí verejných.
Poskytovanie ochrany pred účinkami ich neoprávneného premiestnenia alebo zadržiavania. Právo na kontakt s obidvoma rodičmi. Vymáhanie výživného.
Ochrana národnostných menšín, organizácia podujatí a akcií, poradenstvo, sociálna pomoc.
Občianske združenie - vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Propagovanie priamej demokracie ako priameho osobného vzťahu slobodného a zodpovedného občana a jeho verejného zástupcu, stanovy, zhromaždenia občanov, aktivity.
Občianske združenie pre neštátne služby zamestnanosti, voľnočasové aktivity, integrácia Rómov, odborno poradenské služby v rámci uplatnenia sa na trhu práce a rozvoj IT.
Činnosť občianskeho združenia, poskytovanie poradenstva, ochrana ľudských práv, služby pre členov.
Občianske združenie s cieľom pôsobiť na zvyšovanie vymožiteľnosti práva občanov.
Podpora dodržiavania princípov demokracie a multikulturalizmu na území Slovenska.
Občianske združenie - ochrana občanov a zabezpečenie ich dôstojného plnohodnotného života.
Predchádzanie domácemu násiliu a pomoc obetiam domáceho násilia.
Informačné a poradenské služby obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrôf, nešťastných udalostí. Prevencia kriminality.
Získavanie finančných a vecných prostriedkov na činnosť združenia, organizácia podujatí, pomoc ľuďom v núdzi, pomoc pre osamelé matky s deťmi, týrané ženy a deti, organizovanie detských táborov.
Občianske združenie. Poradenstvo pri hľadaní zamestnania, sociálno - právne poradenstvo, ekonomické poradenstvo, podpora vzdelávania.
Vydávanie magazínu - útočenie proti výstrelkom mravného relativizmu a povzbudzovanie dobrých a osvedčených konzervatívnych hodnôt.
Ochrana a podpora zdravia, liečba drogovo závislých, podpora a rozvoj telesnej kultúry, sociálna pomoc, podpora vzdelávania, ochrana ľudských správ. Liečba, konzultácie.
Ochrana práv pacientov a informovanosť verejnosti o problematike zdravotníctva, práv a povinnostiach pacientov v SR.
Informácie o združení, dokumenty, aktuality, spotrebiteľské testy, poradenské centrum.
Občianske združenie. Angažovanie sa za ochranu a plný rozvoj ľudského života.
Ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania a osvety. Rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a sociálnych hodnôt.
Snaha o zabezpečenie trvalo udržateľného rastu zamestnanosti a zapojenia členov marginalizovaných rómskych komunít do pracovného procesu.
Rozvoj hospodárskych, vzdelávacích a kultúrnych iniciatív v Slovensko - Maďarskom a Maďarsko - Slovenskom prihraničí.
Ochranu života, zdravia a majetku ľudí na pozemných komunikáciách. Bezpečná jazda na pozemných komunikáciách. Informácie pre motoristov o nebezpečných úsekoch ciest.