Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ľudské práva - Slovensko(113 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
76 - 100 z celkom 113 výsledkov
Odporúčame vám
Medzinárodné občianske združenie - ochrana spoločenských, hospodárskych, kultúrnych a iných záujmov, realizácia úloh pre rozvoj medzinárodných spoločensko-hospodárskych vzťahov.
Nezávislá nezisková mimovládna organizácia založená za účelom podpory a šírenia myšlienok Charty OSN.Cieľom je zvyšovať verejnú informovanosť o aktivitách OSN.
Rozvíjanie duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora zdravia a vzdelávania vo východoslovenskom regióne.
Zlepšovanie a zvyšovanie kultúrnej a životnej úrovne v Prešovskom kraji - propagácia prírodných krás a kultúrnych pamiatok, oživovanie a ochrana kultúrneho dedičstva.
Nezávislá organizácia a nadácia na podporu vzdelávania, sociálneho mieru, ochrany zdravia. Ochrana práv detí, životného prostredia a ľudských práv.
Pomoc rodinám alkoholikov a ľuďom, ktorých životy sú alebo boli ovplyvnené alkoholizmom blízkej osoby.
Snaha o zachovanie ľudských práv a skvalitňovanie života ohrozených komunít, a to najmä osôb užívajúcich drogy, pracujúcich v sex-biznise, mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám.
Orientácia na zvyšovanie povedomia spoločnosti v oblasti rovnosti príležitostí, prevencia a eliminácia rodinného násilia a sociálno - právna ochrana detí.
Občianske združenie s cieľom obhajovať a presadzovať ľudské práva homosexuálov, bisexuálov a transexuálov a odstraňovať všetky formy diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.
Občianske združenie. Rozvíjanie duchovného bohatstva Rómov, rozvoj ich tradičnej kultúry, folklóru a materinskej reči, čím sa prispieva k utužovaniu národnostnej identity Rómov.
Podpora a rozvíjanie aktivít - rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv, podpora občianskych iniciatív, ochrana životného prostredia, rozvoj sociálnych služieb.
Občianske združenie, ktoré vzniklo ako poradenské združenie na pomoc pacientom vo využívaní ich práv v zdravotnom systéme SR.
Ochrana a podpora znevýhodňovaných skupín, výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity, školenia a prednášky, informačný servis.
Ochrana zdravia a duševného vývinu dieťaťa, vytvorenie bezpečného prostredia v škole a na cestách, rozvoj vzdelania, talentu a zručností detí, boj proti šikane, pomoc deťom. Realizácia projektov.
Podpora a šírenie povedomia o spolužití národov a kultúr, podpora rozmanitosti a vzájomného poznávania sa a porozumenia. Vzdelávacie, informačné, osvetové a kultúrne aktivity, realizácia projektov.
Občianske združenie - poskytovanie charitatívnej pomoci, podpora rodín zo sociálne a ekonomicky slabého prostredia, podpora mimoškolskej činnosti detí a mládeže, formácia a vzdelávanie dobrovoľníkov.
Alternatívne riešenia problémov v samosprávach, obhajovanie občianskych práv občanov.
Podpora spolužitia spoluobčanov rôznych národností, boj proti rasizmu a xenofóbií. Propagácia slovenských miest ako priestoru tolerancie.
Občianske združenie - cieľom je podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd, rodiny založenej na manželstve, ochrana náboženskej slobody. Semináre, konferencie, školenia, publikačná činnosť.
Propagovanie myšlienok spravodlivého obchodu (fair trade) na Slovensku a informácií o situácii v krajinách Juhu.