Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
51 - 75 z celkom 138 výsledkov
Odporúčame vám
Manažérske vzdelávanie pre ľudí, ktorí pracujú v neziskových a cirkevných organizáciach, podpora pre projekty zamerané na mládeže, hospice.
Sociálna pomoc, domov pre osamelých rodičov, pomoc a poradenstvo pre občanov v núdzi, pomoc pre sociálne odkázané rodiny a matky s deťmi.
Informovanie pacientov o najčastejších onkologických ochoreniach, o možnostiach liečby, o onkologických pracoviskách poskytujúcich špeciálnu liečbu týchto ochorení.
Nadácia - rozvoj duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, činnosť v oblasti ekológie a enviromentalistiky, vzdelávanie, ekonomické poradenstvo, podpora telesnej výchovy a športu.
Zlepšenie prostredia detských domovov, vybudovanie ihrísk, posilňovní, zapojenie športových aktivít do voľného času detí v ústavnej výchove, podpora vzdelávania detí.
Nezisková organizácia, ktorej cieľom je motivovať a učiť deti láske ku knihám, rozvoj čítania a dvíhanie jazykovej kultúry u žiakov mladšieho školského veku.
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj a podpora vzdelania a telovýchovy, humanitárna pomoc jednotlivcom alebo skupine osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života.
Pomoc onkologickým pacientom pri chirurgických operáciách a zákrokoch.
Cieľom nadácie je spájať ľudí, ktorí potrebujú pomoc pre svoje deti a hľadať pre nich skutočné riešenia ich problémov.
Nadácia. Podpora a rozvoj aktivít pre mladých ľudí a podpora aktivít na zlepšenie životného prostredia.
Nezisková organizácia, ktorá združuje a prerozdeľuje peňažné prostriedky určené na verejnoprospešné účely. Poslaním je realizovať filantropické aktivity a pomáhať riešiť problémy oblastí na Slovensku.
Cieľom organizácie je združovanie finančných prostriedkov určených pre ochranu a podporu zdravia ľudí a vzdelávania. Podpora sociálne slabých rodín, seniorov v núdzi, vzdelávania a športu mládeže.
Nadácia Matador - sústreďovanie finančných prostriedkov v púchovskom regióne a použitie na podporu oblastí spoločenského života v regióne.
Nadácia Počuť srdcom. Cieľom je podporovať materiálne a morálne výchovu, vzdelanie a liečenie detí s postihnutím sluchu v celej Slovenskej republike a ich integráciu do bežného života.
Charitatívny česko-slovenský klub krížikového vyšívania, pomoc deťom, ktoré prebývajú v nemocniciach, detských domovoch a iných zariadeniach.
Nadácia na podporu rozvoja vedy, vzdelávania, telovýchovy a záujmových činností.
Nadácia na podporu rozvoja zdravotníckeho personálu a lekárov. Zabezpečenie technického vybavenia lekárov.
Nadácia na podporu realizácie tvorivých plánov vizuálnych umelcov.
Nadácia na zlepšovanie prostredia škôl, predškolských zariadení a štátnych domovoch.
Nadácia na podporu vzdelávania, vedy a výskumov a zachovania kultúrnych hodnôt.
Nadácia - účelové združenie majetku, slúžiaci na podporu verejnoprospešného účelu pre deti a mládež a postihnutých, na podporu ľudských práv.
Nadácia - liečebné, školské, kultúrne a sociálne podporovanie chorých detí a detí postihnutých nádorovým ochorením.
Organizácia ľudí, ktorí tvorenia nové nemateriálne hodnoty a pomoc ľuďom s handicapmi pri návrate do plnohodnotného života.