Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Recyklovanie a triedenie odpadov(275 záznamov)

76 - 100 z celkom 275 výsledkov
Odporúčame vám
Spracovanie potravinárskych obalov pre nápoje, zber a recyklácia. Výroba dosiek, panelov, priečok a výrobkov nasávanej kartonáže. Vnútroštátna a medzinárodná doprava, zemné práce, spracovanie kovov.
Likvidácia odpadu, demolačné a búracie práce, demontážne a výkopové práce, paličské a výškové práce.
Prenájom nákladných a osobných vozidiel. Prenájom výrobných strojov, prístrojov a zariadení. Recyklácia plastov.
Zber, spracovanie, recyklácia, vyraďovacie protokoly, demontážne práce, nakládka, potvrdenia o ekologickej likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Preprava nebezpečných odpadov.
Prenájom stavebných strojov a príslušenstva, čiastkové alebo kompletné stavebné zákazky. Dovoz a predaj vysokozdvižných teleskopických plošín. Recyklácia stavebného materiálu.
Zber, spracovanie a recyklácia použitých prenosných akumulátorov a batérií.
Zberňa druhotných surovín, výkup a kovového odpadu a farebných kovov.
Zber a likvidácia odpadov. Zberňa druhotných surovín - železný šrot, kovy, farebné kovy, autobatérie, elektroodpad. Demontáž, rozpaľovanie, likvidácia, odvoz kovových konštrukcií, kotlov, lodí.
Podnikanie v oblasti nakladania s kovovým odpadom. Zber, výkup, zhromažďovanie, úpravu, triedenie a prepravu širokej škály odpadov. Predaj technických plynov, výkup starých vozidiel.
Výroba výrobkov z plastu, recyklácia plastových odpadov.
Odvoz odpadov kontajnermi. Vývoz, likvidácia a recyklácia odpadov. Prenájom kontajnerov. Vývoz žúmp a septikov. Zemné, výkopové a búracie práce. Úpravy terénov, prevoz stavebných materiálov a odpadov.
Výkup kovov, demontáž a likvidácia konštrukcií, recyklácia odpadu. Predaj hutného materiálu.
Výkup, predaj železného šrotu a farebných kovov. Rezanie plameňom, oprava bicyklov, obchodná činnosť.
Nakladanie s odpadmi - výkup, zhromažďovanie a úprava odpadov, recyklácia, likvidácia nebezpečných odpadov, výkup materiálov na ďalšie spracovanie. Výroba a predaj plastových frakcií.
Zberňa surovín, odpadov a druhotných surovín. Recyklácia a spracovanie starých automobilov.
Výkup a odvoz použitých olejov a tukov, a ich likvidácia - recyklácia. Zásobovanie fritovacími olejmi a jedlými tukmi.
Výroba antikoróznych obalových materiálov, recyklácia plastov, výroba sáčkov, tašiek a odpadových vriec.
Výroba a spracovanie plastov, recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov.
Triedenie a separácia elektronického, elektrotechnického a priemyselného odpadu. Zabezpečenie odberu elektroodpadov z územia celého Slovenska.
Odpadové hospodárstvo - zvoz, separácia, zneškodňovanie odpadov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zimná a letná údržba komunikácií, vysprávky ciest a chodníkov, školenia v oblasti separácie odpadov.
Zber, spracovanie a odvoz odpadu. Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva.
Odber, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov. Doprava, prenájom kontajnerov, preprava odpadov v kontajneroch.
Výkup a triedenie druhotných surovín - kovový šrot a farebné kovy. Zhromažďovanie, triedenie, uskladnenie a následný odvoz.
Poľnohospodárska prvovýroba, stavebná činnosť, veľkoobchod a malobchod. Služby v oblasti poľnohospodárstva.